PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254

Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254, daļas 49 kv. m. platībā, apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 13.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 7-14, Lubāna, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 7-14, Lubāna, Madonas nov. (kadastra Nr. 7013 900 0302). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 59,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 594/12575 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70130050029001) un zemes (kadastra apzīmējums 70130050029).
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2-20, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Meža iela 2-20, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7074 900 0171). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 45,2 kv.m. platībā (kopīpašuma 434/15516 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70740040202001, 70740040202002, 70740040202003) un zemes (kadastra apzīmējums 70740040202).
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Aronas iela 2-6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Aronas iela 2-6, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 900 0310). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 40,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 407/25571 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70460090099001, 70460090099002) un zemes (kadastra apzīmējums 70460090099).
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0383). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 46,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 467/3518 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70620110354001, 70620110354002, 70620110354003, 70620110354004, 70620110354005, 70620110354007, 70620110354008) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110354).
iesūtīts: 31.01.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 27-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Bērzu iela 27-1, Aizpurve, Dzelzavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7050 900 0093). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 53,8 kv.m. platībā (kopīpašuma 538/15340 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70500070139001) un zemes (kadastra apzīmējums 70500070139).
iesūtīts: 31.01.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 19-11, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Bērzu iela 19-11, Aizpurve, Dzelzavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7050 900 0094). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 48,5 kv.m. platībā (kopīpašuma 485/17808 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70500070128001) un zemes (kadastra apzīmējums 70500070128).
iesūtīts: 31.01.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piesaulieši”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Piesaulieši”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7070 013 0147). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700130147) – 1,17 ha platībā.
iesūtīts: 22.01.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nāburgi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Nāburgi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7090 004 0385). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70900040385) – 0,46 ha platībā.
iesūtīts: 22.01.2024lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums