Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ”Ābelītes”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 24,2 m2 Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesības.
iesūtīts: 08.11.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 15A, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 15A, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 011 0456). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620110456) – 601 m2 platībā.
iesūtīts: 21.10.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads, otro izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7060 003 0224). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70600030206) – 0,1490 ha platībā.
iesūtīts: 10.10.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, un ar to saistītās zemes Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2022.gada 23. septembrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002 008) un ar to saistīto zemes vienības Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads ar kopējo platību 5315 kv.m., nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 05.10.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiņu lauki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Akmentiņu lauki”, Barkavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7044 004 0002). Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70440040048 1,44 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 70440040054 1,6 ha platībā.
iesūtīts: 05.10.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”-601, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecais pagasta nams”-601, Jāņukalns, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0371). Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamo telpu īpašuma 86,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 864/6700 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70620050131001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620050131).
iesūtīts: 05.10.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 007 0175). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620070175) – 1,26 ha platībā.
iesūtīts: 27.09.2022lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums