.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Draviņas”, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2024.03.27 08:41
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Draviņas”, Aronas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7042 006 0570). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 70420060570) 4,52 ha platībā, ēkas – kultūras nams (kadastra apzīmējums 70420060570001) 466,8 kv.m. platībā un ēkas – pagrabs (kadastra apzīmējums 70420060570002) 34,8 kv.m. platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 11000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 1100,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Draviņas”, Aronas pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2024. gada 26. aprīlī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 25. aprīlim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >šeit<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Aronas pagasta pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu pa tel. Nr. 28308227.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums