Paziņojums par mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un ar to saistītās zemes Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma - mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa iela 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0002 008 un ar tām saistītās zemes daļu ar kopējo platību 5315 kv.m., Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002), nomas tiesības.
iesūtīts: 12.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 70130020110001004), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 60,1 m2, Oskara Kalpaka iela 3, Lubāna, Madonas novads (kadastra apzīmējums 70130020110001004), nomas tiesības.
iesūtīts: 12.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ”Ābelītes”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 160,1 m2, Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesības.
iesūtīts: 06.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ”Ābelītes”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 38,6 m2, Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesības.
iesūtīts: 06.09.2022lasīt tālāk

Paziņojums par izsoli

Dabas aizsardzības pārvalde 2022.gada 7.septembrī plkst. 10.00, Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, rīko slēgtu rakstisku izsoli par 350 siena ruļļu atsavināšanu.
iesūtīts: 25.08.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozolaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Ozolaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 008 0076). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820080076) – 0,1973 ha platībā.
iesūtīts: 01.08.2022lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu Nr. 2, Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nedzīvojamo telpu nomas tiesības Madonas novada pašvaldībai piederošā ēkā – Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, 2. stāvā ar kopējo platību 43,2 kv.m., ar kadastra apzīmējumu 7013 002 0110 001 002. Ēkā nav nodrošinātas inženierkomunikācijas – elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija.
iesūtīts: 19.07.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 010 0210). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70860100210) 0,2709 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0210 001.
iesūtīts: 23.06.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 007 0175). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620070175) – 1,26 ha platībā.
iesūtīts: 15.06.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7060 003 0224). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70600030206) – 0,1490 ha platībā.
iesūtīts: 15.06.2022lasīt tālāk

IZSOLE ATCELTA! Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Augusti”, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Augusti”, Aronas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7042 007 0115). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70420070115 0,73 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70420070115001.
iesūtīts: 15.06.2022lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums