.

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Silvas”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, izsoli

iesūtīts: 2022.04.11 09:29
Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Silvas”, kadastra Nr.7050 008 0088, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, kā nedalāmu vienību, kas sastāv no:

 

Nr. p. k.

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

1.              

Kailcirte

1

2.,3.

2

530,36

E,B


                   Kopā:

2

530,36


Cirsmas izsoles nosacītā sākuma cena ir 25700,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 2570,00 euro, izsoles solis – 1000,00 euro. Nodrošinājuma summa jāieskaita: Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums cirsmas “Silvas”, Dzelzavas pagastā, izsolei”. Nosolītā summa pircējam jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 29.aprīlī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 28.aprīlim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29196184 (mežzinis Vilnis Zosārs)

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums