.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kārļa iela 10A, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.05.09 11:20
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kārļa iela 10A, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 009 0303). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70460090297 2350m2 platībā un būves – katlu māja ar kadastra apzīmējumu 70460090222001.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 14900,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 1490,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Kārļa iela 10A, Sauleskalnā izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 9.jūnijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00 un Bērzaunes pagasta pārvaldē (Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci pa tel.Nr. 20249112.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums