.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 17A, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.04.12 12:39
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rīgas iela 17A, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7054 008 0813). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080812, 5678 m2 platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 7500,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 750,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Rīgas iela 17A, Ērgļos, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 13.maijā plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 12.maijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Ērgļu pagasta mājaslapā www.ergli.lv, Ērgļu apvienības pārvaldē  (Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads) darba laikā (pirmdien, otrdien, ceturtdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz plkst.17.00, trešdien - no plkst.8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāju Elitu Ūdri pa tel.Nr.20243405. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums