Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautiņi”-1, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.06.07 10:21
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Strautiņi”-1, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0368). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 61,6 kv.m. platībā (kopīpašuma 616/1409 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 70620070025001, būvēm, kadastra apzīmējums 70620070025002, 70620070025003, 70620070025004, 70620070025005, un zemes, kadastra apzīmējums 70620070025).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 1650,00, izsoles solis - EUR 100,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 165,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Strautiņi”-1, Kalsnavas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 8.jūlijā plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 7.jūlijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Kalsnavas pagasta pārvaldē (Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar pārvaldes vadītāju Kalsnavas un Ļaudonas pagastos Artūru Portnovu pa tel.Nr.20374568.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums