Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvdarbu izpilde, identifikācijas numurs MNP2013/7_ERAF Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Publicēts: 04.03.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 2.aprīļa plkst.10:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus /NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) /zaudējis spēku/

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, ar 06.03.2013.grozījumiem 
 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 


Nolikuma Līguma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI (XLS) /zaudējis spēku/

Nolikuma Līguma pielikuma DARBU DAUDZUMU SARAKSTI ar 15.03.2013.apstiprinātajiem grozījumiem (XLS)


Nolikuma pielikums Nr.4 "Madonas pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēma." 


TEHNISKAIS PROJEKTS: 1., 2., 3.1., 3.2., 3.4. un 5.sējumi 
‍                                         LKT daļa 
‍                                         UKT daļa 
 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
‍Sarakste Nr.1 (no 15.03.2013.) 
‍Sarakste Nr.2 (no 15.03.2013.) 
‍Sarakste Nr.3 (no 15.03.2013.) 
Sarakste Nr.4 (no 22.03.2013.) 

I‍epirkuma procedūras ZIŅOJUMS
‍ 
"Projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārta” būvdarbu uzraudzība", identifikācijas numurs MNP2013/5_ERAF Iepirkuma procedūra ir beigusies. 

Publicēts: 14.02.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 18.marta plkst.15:00. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 25.marta plkst.10:00.


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM     NOLIKUMS (PDF)  /zaudējis spēku/

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM ar 25.02.2013.grozījumiem   /zaudējis spēku/      

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM ar 25.02.2013.un 05.03.2013.grozījumiem
                                                                                                            NOLIKUMS (PDF) 


SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 18.02.2013.) 

Sarakste Nr.2 (no 19.02.2013.)  
‍Sarakste Nr.3 (no 12.03.2013.) 

I‍epirkuma procedūras ZIŅOJUMS
"Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma piegāde un uzstādīšana Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs", identifikācijas numurs MNP2013/10_KPFI Iepirkums ir beidzies. 
Publicēts 13.03.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 25.marta plkst.10:20. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                  NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 


Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā:  
Sarakste Nr.1 (no 15.03.2013.) 
Sarakste Nr.2 (no 19.03.2013.) 
‍Sarakste Nr.3 (no 20.03.2013.) 
‍Sarakste Nr.4 (no 22.03.2013.) 


‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU 
"Meža stādīšana un agrotehniskā kopšana 2013.gadā", identifikācijas numus MNP2013/12_ELFLA Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 14.03.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 25.marta plkst.11:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM
                                        Nolikums ar pielikumiem (PDF) 

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā:  
Sarakste Nr1 (no 19.03.2013.) 
 ‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība, identifikācijas numurs MNP2013/8_ERAF Iepirkums ir beidzies.
Publicēts 04.03.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 18.marta plkst.15:00. 


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                               Nolikums ar pielikumiem (PDF) 
SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
‍Sarakste lNr.1 (no 12.03.2013.) 
‍ 


LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU 
"Projektēšana un autoruzraudzība normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas pagasta atkritumu izgāztuves „Lindes" rekultivācijai ", identifikācijas numurs MNP2013/6_KF Iepirkums ir beidzies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 5.marta plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                           NOLIKUMS (PDF) 

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā
Sarakste Nr.1 (no 28.02.2013.) 
‍ 


‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU 

"Papildus veicamie būvdarbi projekta "Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 12.03.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 25.marta plkst.10:40. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus                                 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

DARBU DAUDZUMU SARAKSTI (XLS) 

DARBU VEIKŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS UN FINANŠU PLŪSMAS GRAFIKS (XLS)  

TEHNISKAIS PROJEKTS Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi)iepirkumu laikā:  
Sarakste Nr.1 (no 14.03.2013.) 
 ‍LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANU 
Papildus veicamie būvdarbi projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros, identifikācijas numurs MNP2013/9_ELFLA Iepirkums ir pārtraukts.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 22.marta plkst.10:00. /zaudējis spēku/

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus                                  NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

DARBU DAUDZUMU SARAKSTI (XLS) 

DARBU VEIKŠANAS KALENDĀRAIS GRFIKS UN FINANŠU PLŪSMAS GRAFIKS (XLS)  

TEHNISKAIS PROJEKTS 

1.stāva un jumta stāva apgaismes tīklu plāns 

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi)iepirkumu laikā:  
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. 


‍LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANU
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums