Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Izstāžu konstrukciju piegāde izstāžu stendu izveidei", identifikācijas numurs MNP2013/26_ESTLATRUS

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

Publicēts: 17.06.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 15.jūlija plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM /zaudējis spēku/
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

N‍OLIKUMS AR PIELIKUMIEM ar 20.06.2013.apstiprinātajiem grozījumiem 

‍N‍OLIKUMS AR PIELIKUMIEM ar 20.06.2013.apstiprinātajiem grozījumiem (PDF)
SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. 

Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS
Liezēres pamatskolas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, identifikācijas Nr. MNP2013/28_KPFI Iepirkums pārtraukts.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 17.jūnija plkst. 10:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apskatei 2013.gada 7.jūnijā plkst. 10:00.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus un tehnisko dokumentāciju.

Nolikuma pielikums "Darbu daudzumu saraksts".

Tehniskā dokumentācija.

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
  sarakste līdz šim nav uzsākta.

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu.
Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētā un pieslēgšana esošajai sistēmai Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS: 06.06.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 19.jūnija plkst.10:40. 

Nolikums ar pielikumiem.

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi):
Sarakste Nr. 1 (18.06.2013.)


‍Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas pagasta izgāztuves "Lindes" rekultivācijas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/21_KF Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Publicēts 21.05.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 19.jūnija plkst.10:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus / zaudējis spēku

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, ar 24.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem 

‍Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 

N‍OLIKUMS AR PIELIKUMIEM ar 24.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem (PDF) 

‍TEHNISKAIS PROJEKTS 
SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
‍Sarakste Nr.1 (no 11.06.2013.) 
 


‍Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS 
"Būvuzraudzība normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas pagasta izgāztuves "Lindes" rekultivācijas darbiem, identifikācijas numurs MNP2013/24_KF Iepirkums ir beidzies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 11.jūnija plkst.10:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. 


‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU.
"Dāvanu karšu bērna piedzimšanas gadījumā iegāde", identifikācijas numurs MNP2013/16 Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Publicēts: 07.05.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 7.jūnija plkst.10:00.


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                    NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 


SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta.


‍Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS 
"Mobilā žoga piegāde", identifikācijas numrus MNP2013/27_ESTLATRUS Iepirkums ir pārtraukts.
PUBLICĒTS: 03.06.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 14.jūnija plkst.9:00 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 
‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 


‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, 06.04.2013.precizējot iepriekš publicēto 

‍‍‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, 06.04.2013.precizējot iepriekš publicēto (PDF) 
Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
Sarakste Nr.1 (no 04.06.2013.) 
‍Sarakste Nr.2 (no 05.06.2013.) 

IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS TĀDĒĻ LŪDZAM PIEDĀVĀJUMUS ŠAJĀ IEPIRKUMĀ NEIESNIEGT!

‍LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANU
Liezēres pamatskolas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, identifikācijas Nr. MNP2013/25_KPFI Iepirkums ir pārtraukts.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 5.jūnija plkst. 10:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apskatei 2013.gada 29.maijā plkst. 10:00.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus un tehnisko dokumentāciju.

Nolikuma pielikums "Darbu daudzumu saraksts".

Tehniskā dokumentācija (zip fails).

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
  sarakste līdz šim nav uzsākta.

‍   Iepirkuma pārtraukšanas lēmums.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums