.

PRECIZĒTS Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka, izsoli Aronas pag.

iesūtīts: 2023.09.25 10:15
Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 18.09.2023. ievietotajā publikācijā par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka, izsoli ir ieviesusies kļūda, un veic labojumus par apaļkoka un zaru apjomu.

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu – apaļkoks 131,748 m3 un zari 149,910 m3 apjomā, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70420040142, un apaļkoks 92,448 m3 apjomā, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70420020199.

Izsoles sākotnējā cena – 8867,59 EUR bez PVN, izsoles solis 500,00 EUR, nodrošinājuma nauda 886,76 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums kustamās mantas - apaļkoka 224,196 m3 un zaru 149,910 m3 apjomā, kas atrodas Aronas pagastā - izsolei”. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, desmit dienu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena (fiziskai personai papildus maksājams PVN).

Izsole notiks 2023. gada 3. oktobrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijās telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). Pieteikumus izsolei iesniedz Madonas novada Centrālajā administrācijā, Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 18:00. Reģistrācijas laiks - darba dienās (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā. Kontaktpersonas par izsoles objektu  - Aronas pagastā pārvaldes vadītāja p.i. Sandis Kalniņš, tālrunis Nr. 28308227.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums