.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2023.10.10 14:12
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0381). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 41,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 419/3676 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70620110259001), būves (kadastra apzīmējums 70620110259002) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110259).

Izsoles sākotnējā cena –  1600,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 160,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā.

Izsole notiks 2023. gada 10. novembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 9. novembrim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu pa tel. Nr. 20374568.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums