.

PRECIZĒTS Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka, izsoli Liezēres pag.

iesūtīts: 2023.09.25 10:14
Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 18.09.2023. ievietotajā publikācija par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka, izsoli ir ieviesusies kļūda, un veic labojumus par apaļkoka apjomu.

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu – apaļkoks 744,216 m3 apjomā, kas atrodas Liezēres pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70680130188.

Izsoles sākotnējā cena – 38960,50 EUR bez PVN, izsoles solis 1000,00 EUR, nodrošinājuma nauda 3896,05 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums kustamās mantas - apaļkoka 744,216 m3 apjomā, kas atrodas Liezēres pagastā - izsolei”. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, desmit dienu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena (fiziskai personai papildus maksājams PVN).

Izsole notiks 2023. gada 3. oktobrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijās telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). Pieteikumus izsolei iesniedz Madonas novada Centrālajā administrācijā, Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 18:00. Reģistrācijas laiks - darba dienās (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā. Kontaktpersonas par izsoles objektu  - Liezēres pagastā pārvaldes vadītāja p.i. Jānis Daiders, tālrunis Nr. 26361110.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums