.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsaikava 2” -12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2024.04.16 15:02
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecsaikava 2” -12, Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7086 900 0105). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 57,5 kv.m. platībā (kopīpašuma 575/7921 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70860160179001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70860160179).

Izsoles sākotnējā cena –  3200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 320,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Vecsaikava 2” -12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā vai avansa maksājums 10 % apmērā no pirkuma maksas, ja pirkuma maksa tiks veikta, izmantojot atlikto maksājumu ar termiņu līdz 5 gadiem, atņemot iemaksāto drošības naudas summu. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.

Izsole notiks 2024. gada 17. maijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (2. stāvs “Sēžu zāle”) . 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 16. maijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >šeit<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I. Zalāni, tālr. 29424912.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums