.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Bozēni”, Barkavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2024.04.16 15:07
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Lejas Bozēni”, Barkavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7044 009 0102). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70440090038 2,97 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 5200,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 520,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Lejas Bozēni”, Barkavas pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2024. gada 17. maijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (2. stāvs “Sēžu zāle”) . 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 16. maijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >šeit<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju  A. Šrubu, tālr. 28374223.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums