Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsaikava 2” -12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecsaikava 2” -12, Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7086 900 0105). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 57,5 kv.m. platībā (kopīpašuma 575/7921 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70860160179001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70860160179).
iesūtīts: 10.11.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-7, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0109). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 59,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 599/4675 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70700070557001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70700070557).
iesūtīts: 10.11.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madona, Madonas novads, trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu iela 9-6, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr. 7001 900 2440). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 32,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 317/3069 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 70010011212001, 70010011212002, 70010011212003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70010011212).
iesūtīts: 07.11.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0376). Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 59,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 598/21586 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110268).
iesūtīts: 07.11.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0373). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 84,7 kv. m. platībā (kopīpašuma 847/12681 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110251001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110251).
iesūtīts: 07.11.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas Nr. 3 ar kopējo platību 15,7 m2 (kadastra apzīmējums 70440080295001002), kas atrodas Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, nomas tiesības.
iesūtīts: 31.10.2023lasīt tālāk
iesūtīts: 24.10.2023lasīt tālāk
iesūtīts: 24.10.2023lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums