Paziņojums par restorāna telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Pils iela 1, Cesvaine, Madonas novads, nomas tiesību izsoli - PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

iesūtīts: 2023.05.17 10:41
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpu grupas (telpas Nr. 100, 104.-112., 138-144.) ar kopējo platību 252 m2, kura ir izvietota ēkā ar adresi Pils ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7007 002 0040 001), un tajā esošo kustamo mantu (skat. Izsoles noteikumi).

Telpu izmantošanas veids – Restorāna ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (restorāna pakalpojumi).

Nomas tiesību termiņš – pieci gadi.

Nomas objekta izsoles nosacītā nomas maksa 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi) mēnesī jeb 2,78  EUR/m2 mēnesī. Papildus Nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, nekustamā īpašuma nodokli, maksu par komunālajiem pakalpojumiem – par patērēto elektroenerģiju un ūdeni saskaņā ar skaitītāju rādījumiem, par patērēto siltumenerģiju proporcionāli iznomāto telpu platībai. Līgumu par atkritumu, tai skaitā par pārtikas atkritumu, apsaimniekošanu, tauku ķērāja un tauku atdalītāja sistēmas apkalpošanu Nomnieks slēdz patstāvīgi.

Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

Izsole notiks 2023. gada 22. jūnijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona, 1. stāva “Mazā apspriežu zāle”, Nr. 116. 

Pieteikumi ir iesniedzami Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads (darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pirmdienās līdz plkst. 18.00, piektdienās – līdz plkst. 16.00), vai elektroniski parakstīti nosūtīti uz e-pastu: pasts@madona.lv līdz 2023. gada 20. jūnijam plkst. 17:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >> šeit << un Madonas novada Centrālajā administrācijā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā) darba laikā (darba dienās no plkst.8.00 - 17.00, pirmdienās līdz pkst.18.00, piektdienās līdz plkst.16.00).

 

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties pa tālruni +37122331112 ar Cesvaines pils vadītāju Lindu Bakmani

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums