Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2023.05.26 09:54
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 900 0092). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 47,0 kv.m. platībā (kopīpašuma 470/4112 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 70820130162001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70820130162).

Izsoles sākotnējā cena – 1700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 170,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 30. jūnijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 29. jūnijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >> šeit <<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju  Aleksandru Šrubu pa tālruņa Nr. 28374223.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums