Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas izsoli ar pretendentu atlasi

iesūtīts: 2023.05.09 09:15
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas (kadastra Nr. 7068 017 0147). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70680170147) – 35,07 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 45500,00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 4550,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 9. jūnijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (mazā apspriežu zāle, 1. stāvs). 

Par izsoles dalībnieku var kļūt nekustamā īpašuma  “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7068 017 0147), līdzīpašnieki. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00), Liezēres pagasta pārvaldē  (“Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads), pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai- no plkst. 8.30-12.00 un no plkst. 13.00-17.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Liezēre pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Jāni Daideru, tālr. 26361110.  

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums