Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde", identifikācijas Nr. MNP2013/31 Iepirkumu procedūra beigusiesPublicēts: 26.06.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 7.augustam plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM

SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 

Sarakste Nr. 1. 
Saraksts Nr. 2.

Iepirkumu procedūras ziņojums.
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas pagasta izgāztuves "Lindes" rekultivācijas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/33_KF Iepirkuma procedūra ir beigusies.
PUBLICĒTS: 27.06.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 30.jūlija plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI

TEHNISKAIS PROJEKTS


SARAKSTE
 (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā:
Sarakste vēl nav uzsākta.


Iepirkumu procedūras ZIŅOJUMS
"Izstāžu konstrukciju piegāde izstāžu stendu izveidei", identifikācijas numurs MNP2013/37_ESTLATRUS Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Publicēts: 29.07.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 27.augusta plkst.10:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 
SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta.  


‍Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS 
"Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/39_KPFI Iepirkums ir pārtraukts.
PUBLICĒTS: 03.08.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 14.augusta plkst.10:20. 

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei 2013.gada 8.augusta plkst.9:00. 


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus 

Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 

T‍EHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
 

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta.

‍LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu. 
"Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide", identifikācijas numurs MNP2013/40_KPFI Iepirkums ir beidzies. 
PUBLICĒTS: 03.08.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 14.augusta plkst.10:40. 

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei 2013.gada 7.augusta plkst.9:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM,  izņemot Darbu daudzumu sarakstus 

Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 

T‍ehniskās specifikācijas pielikums PROFILSHĒMAS Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. LĒMUMS par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
"Jumta būvdarbu veikšana projektam "Barkavas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršota renovācija”", identifikācijas numurs MNP2013/41_KPFI Iepirkums ir pārtraukts. 
    
PUBLICĒTS: 07.08.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 19.augusta plkst.14:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus 

‍Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

T‍EHNISKĀ DOKUMENTĀCIJASarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta.


LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu. 
"Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 02.08.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 14.augusta plkst.10:00.  

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei 2013.gada 8.augustā plkst.10:30. 


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus 

Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 

‍TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA 
Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. 

‍LĒMUMS par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

LĪGUMA TEKSTS 
"Gājēju tilta pār Aivieksti klāja un margu vienkāršota renovācija Vecsaikavā, Praulienas pagastā, Madonas novadā", identifikācijas numurs MNP2013/36 Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 24.07.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 7.augusta plkst.10:20. 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

‍Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (XLS)
 

T‍ehniskā dokumentācija 

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. 


LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu.
"Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta" būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2012/57_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

PUBLICĒTS: 20.11.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 19.decembra plkst.10:00. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 27.decembra plkst.10:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 8.janvāra plkst.10:30.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 29.janvāra plkst.10:30.

NOLIKUMS ar pielikumiem         NOLIKUMS (PFD)  /zaudējis spēku/
NOLIKUMS ar pielikumiem un ar 05.12.2012.apstiprinātajiem grozījumiem   /zaudējis spēku/
NOLIKUMS ar pielikumiem, ar 05.12.2012.un 13.12.2012.apstiprinātajiem grozījumiem NOLIKUMS (PDF)  /zaudējis spēku/
NOLIKUMS ar pielikumiem, ar 05.12.2012., 13.12.2012.un 20.12.2012.apstiprinātajiem grozījumiem              /zaudējis spēku/
NOLIKUMS ar pielikumiem, ar 05.12.2012., 13.12.2012., 20.12.2012.un 04.01.2013. apstiprinātajiem grozījumiem    NOLIKUMS (PDF)
       


Nolikuma pielikums Nr.4 "Madonas pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēma."Nolikuma Līguma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI" (XLS) /zaudējis spēku/
Nolikuma Līguma pielikums
 "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI" ar 13.12.2012.apstiprinātajiem grozījumiem (XLS) /zaudējis spēku/
 "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI" ar 13.12.2012.un 04.01.2013.apstiprinātajiem grozījumiem (XLS)TEHNISKAIS PROJEKTSII KĀRTA; 
                                      III KĀRTA; 
                                      IV KĀRTA.  

                                                                                     


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 28.11.2012.).
Sarakste Nr.2 (no 06.12.2012.).
Sarakste Nr.3 (no 06.12.2012.).
Sarakste Nr.4 (no 10.12.2012.).
Sarakste Nr.5 (no 11.12.2012.).
Sarakste Nr.6 (no 12.12.2012.).
Sarakste Nr.7 (no 13.12.2012.).  
Sarakste Nr.8 (no 13.12.2012.).
Sarakste Nr.9 (no 13.12.2012.).  
Sarakste Nr.10 (no 27.12.2012.).
Sarakste Nr.11 (no 21.12.2012.).
Sarakste Nr.12 (no 21.01.2013.).  


Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS 

"Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF Iepirkuma procedūra ir beigusies. 
Publicēts: 16.05.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 17.jūnija plkst.10:00. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 19.jūnija plkst.10:20. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 9.jūlija plkst.10:00. 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekta apskatei ir paredzēta 2013.gada 29.maijā plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus /zaudējis spēku/
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) /zaudējis spēku/
DARBU DAUDZUMU SARAKSTI /zaudējis spēku/
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem /zaudējis spēku/
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem 
/zaudējis spēku/

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, ar 14.06.2013.apstiprinātajiem grozījumiem 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, ar 14.06.2013.apstiprinātajiem grozījumiem (PDF) ‍DARBU DAUDZUMU SARAKSTI ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem 
/zaudējis spēku/


‍DARBU DAUDZUMU SARAKSTI ar 29.05.2013. un 20.06.2013.apstiprinātajiem grozījumiem 


‍TEHNISKAIS PROJEKTS 


SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
‍Sarakste Nr.1 (no 30.05.2013.) 
‍Sarakste Nr.2 (no 30.05.2013.) 
‍Sarakste Nr.3 (no 10.06.2013.)
  
‍Sarakste Nr.4 (no 14.06.2013.) 
‍Sarakste Nr.5 (no 20.06.2013.)
Sarakste Nr. 6 (no 27.06.2013.)
Sarakste Nr. 7 (no 28.06.2013.)


‍Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums