.

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Zaļmeži” Liezēres pagastā, Madonas novadā izsoli

iesūtīts: 2021.10.05 16:31
Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Zaļmeži” kadastra Nr.7068 016 0059, Liezēres pagastā, Madonas novadā.

Cirsma izsolē tiek pārdota, kā nedalāma vienība, kas sastāv no:

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

Kailcirte

1

2.

0,51

256,18

E

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 10 600,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 1 060,00 euro, izsoles solis – 1000,00 euro. Nodrošinājuma summa jāieskaita: Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  Nr.LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums cirsmas “Zaļmeži” Liezēres pagastā izsolei”. Nosolītā summa pircējam jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 26. oktobrī plkst. 14:30 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 25. oktobrim plkst.18:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29196184 (mežzinis Vilnis Zosārs)

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums