Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.10.05 15:35
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7050 006 0093). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70500060093) 0,99 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70500060093001) un saimniecības ēkas – kūts (kadastra apzīmējums 70500060093002).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 3 100,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 310,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 5. novembrī plkst. 14:00 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 4. novembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00) un Dzelzavas pagasta pārvaldē, Kļavu ielā 4, Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju S.Kalniņu pa tel.Nr.28308227.

 

   
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums