Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rosme 131, Aronas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.08.17 14:39
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rosme 131, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7042 010 0521). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420100521) – 0,0573 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 780,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 78,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Rosme 131, Aronas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā.

Izsole notiks 2021. gada 22. septembrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 20. septembrim plkst.18:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00); Aronas pagasta mājaslapā www.arona.lv, Aronas pagasta pārvaldē, adrese: Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00).

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Aronas pagasta pārvaldes vadītāju R.Silupu pa tel.Nr. 28080508. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums