Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Jauna autobusa piegāde Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvaldei", identifikācijas numurs MNP2013/13 Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Publicēts: 25.04.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 24.maija plkst.10:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                   NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1 (no 08.05.2013.)  
‍Sarakste Nr.2 (no 09.05.2013.) 

‍Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS 
"Materiālu (sāls un sāls - smilts maisījuma) piegāde Madonas novada pašvaldības Īpašuma uzturēšanas nodaļai", identifikācijas numurs MNP2012/55 Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 3.decembra plkst.10:00.


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM     (Nolikums PDF)


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma procedūras laikā: 
Jautājumi līdz šim nav saņemti.‍IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
"Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”", identifikācijas numurs MNP2012/53_ERAF Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 8.janvāra plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegšnas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 29.janvāra plkst.10:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apskatei ir 2012.gada 13.decembrī plkst.15:00. 
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apskatei arī 2013.gada 4.janvārī plkst.12:00.NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot darbu daudzumu sarakstu)   NOLIKUMS (PDF)  /zaudējis spēku/
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot darbu daudzumu sarakstu) ar 20.12.2012.apstiprinātajiem grozījumiem  /zaudējis spēku/
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot darbu daudzumu sarakstu) ar 04.01.2013.apstiprinātajiem grozījumiem      NOLIKUMS (PDF) 


Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS /zaudējis spēku/
Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS ar 04.01.2013.apstiprinātajiem grozījumiem TEHNISKAIS PROJEKTS Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 17.12.2012.); 
Sarakste Nr.2 (no 17.12.2012.); 
Sarakste Nr.3 (no 19.12.2012.); 
Sarakste Nr.4 (no 21.12.2012.);
 
Sarakste Nr.5 (no 21.12.2012.);
Sarakste Nr.6 (no 21.12.2012.);
Sarakste Nr.7 (no 21.12.2012.);
Sarakste Nr.8 (no 27.12.2012.);
Sarakste Nr.9 (no 28.12.2012.);
Sarakste Nr.10 (no 28.12.2012.);
Sarakste Nr.11 (no 28.12.2012.);
Sarakste Nr.12 (no 28.12.2012.);
Sarakste Nr.13 (no 03.01.2013.);
Sarakste Nr.14 (no 08.01.2013.);
Sarakste Nr.15 (no 08.01.2013.);
Sarakste Nr.16 (no 10.01.2013.);
Sarakste Nr.17 (no 16.01.2013.);
Sarakste Nr.18 (no 16.01.2013.);   Pielikums: AR 8 lapa un AVK 2 lapa

 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

"Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2012/44_ERAF Iepirkuma procedūra ir beigusies.
PUBLICĒTS: 28.08.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 25.septembra plkst.10:00. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 5.oktobra plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 11.oktobra plkst.10:00.NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarkastus, Tehnisko projektu un Kalendārā un finanšu plūsmas grafiku.  (nolikums PDF)

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, Tehnsko projektu un Kalendārā un finanšu plūsmas grafiku, ar.11.09.2012.apstiprinātajiem grozījumiem

NOLIKUMS a pielikumiem, izņemot Darbu dauduzmu sarakstus, Tehnisko projektu un Kalendārā un finanšu plūsmas grafiku, ar 11.09.2012.un ar 19.09.2012.apstiprinātajiem grozījumiemDarbu daudzumu sarakst

Darbu daudzumu saraksti ar 13.09.2012. un ar 19.09.2012.apstiprinātajiem grozījumiemKalendārais un finanšu plūsmas grafiks Tehniskais projekts 

Tehniskā projekta izmaiņas 


Tehniskā specifikācija liftam - grozīta sarakstē Nr.5

Darbu daudzumu saraksta pozīcijas Nr.47-11 vizualizācijas piemērs - izslēgts ar 19.09.2012. iepirkumu komisijas lēmumu.  

Papildinājums tehniskajai dokumentācijai (izmaiņu rasējumi) - papildināts ar 19.09.2012. iepirkumu komisijas lēmumu. 

Tehniskā projekta 9.sējuma izmaiņas un paskaidrojuma raksts - papildināts ar 19.09.2012. iepirkumu komisijas lēmumu.
Sarakste (informācija par ieinteresēto piegādātāju sanāksmēm, ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi iepirkuma dokumentos iepirkumu laikā): 

Sarakste Nr.1 (no 04.09.2012.).
Sarakste Nr.2 (no 11.09.2012.)
Sarakste Nr.3 (no 11.09.2012.)

Sarakste Nr.4 (no 13.09.2012.).
Sarakste Nr.5 (no 14.09.2012.)    PIELIKUMS sarakstei Nr.5 
Sarakste Nr.6 (no 17.09.2012.)    PIELIKUMS sarakstei Nr.6 
Sarakste Nr.7 (no 17.09.2012.)    PIELIKUMS sarakstei Nr.7
Sarakste Nt.8 (no 18.09.2012.)
Sarakste Nr.9 (no 21.09.2012.)
Sarakste Nr.10 (no 24.09.2012.)
Sarakste Nr.11 (no 25.09.2012.)
Sarakste Nr.12 (no 27.09.2012.)Iepirkuma procedūras ziņojums

"PII "Priedīte" telpu kosmētiskais remonts", identifikācijas numurs MP2013/20 Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 13.05.2013.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 27.maija plkst.14:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus

NOLIKUMS ARPIELIKUMIEM (PDF)

Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI

SKICES VIRTUVES IEKĀRTAI

SKICE GARDEROBES SKAPĪŠIEM


Sarakste 
(ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
Sarakste Nr.1 (no 22.05.2013.). LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU  
"Mazlietotas pasažieru automašīnas piegāde Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldei", identifikācijas numurs MNP2013/22 Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 17.05.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 29.maija plkst.10:20. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
Sarakste līdz šim nav uzsākta.


‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
"Klavieru meistara pakalpojumi Madonas novada izglītības un kultūras iestāžu vajadzībām", identifikācijas numurs MNP2013/18 Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 09.05.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 24.maija plkst.10:20. 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                  NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. ‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
Liezēres pamatskolas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, identifikācijas Nr. MNP2013/17_KPFI Iepirkums pārtraukts.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 29.maija plkst. 10:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apskatei 2013.gada 22.maijā plkst. 10:00.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus un tehnisko dokumentāciju.

Nolikuma pielikums "Darbu daudzumu saraksts".

Tehniskā dokumentācija (zip fails)

Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
  sarakste līdz šim nav uzsākta.

‍     Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu.
"Skatuves gaismu sistēmas piegāde un uzstādīšana Kalsnavas kultūras namā", identifikācijas numurs MNP2013/15_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 17.04.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 29.aprīļa plkst.10:20. 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                     NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

‍PROŽEKTORU IZVIETOJUMA SHĒMA
 Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste līdz šim nav uzsākta. 


‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
"Kalnagravas tautas nama būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/14_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 16.04.2013. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2013.gada 29.aprīļa plkst.10:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apskatei ir 2013.gada 19.aprīlī plkst.11:00. 


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu        
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

‍Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS I DAĻAI; 
‍                                                                              II DAĻAI; 
‍                                                                              III DAĻAI. 


‍TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA 


‍‍Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā
‍Sarakste Nr.1 (no 24.04.2013.)
‍Sarakste Nr.2 (no 24.04.2013.);  
S‍arakste Nr.3 (no 24.04.2013.); 

‍Sarakste Nr.4 (no 25.04.2013.). 

‍LĒMUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums