.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
Papildus darbi objektam„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.90002234591, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

25.08.2011. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu projekta „ Madonas novada Sarkaņu pagasta BIksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 atklāta konkursa „Papildu Būvdarbu veikšana “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Biksēres ciemā” Iepirkuma ID nr. SKS - 2011/1/SK ietvaros.

Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Jaunmāja” reģ.nr.40003706622 slēgt būvdarbu pakalpojuma līgumu par summu LVL 29 771,10 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens lats, 10 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Atklāts konkurss par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” realizāciju. 
  
  „SIA „Barkavas KPS” , reģ. Nr.47103001741, Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV 4834, CFLA līguma nr.3DP/3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/134/126 ietvaros izsludina iepirkumu –

Iepirkuma identifikācijas Nr.BKPS-2011/3-SK . Projekta realizācijas vieta: Barkavas ciems , Barkavas pagasts, Madonas novads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 16.09.2011. plkst.11.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta : Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834.

Kontaktinformācija: 64894721(J.Ikaunieks)


 
Atklāts konkurss par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” realizāciju.

 
 


SIA „Barkavas KPS” , reģ. Nr.47103001741, Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV 4834, CFLA līguma nr.3DP/3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/134/126 ietvaros izsludina iepirkumu –

Iepirkuma identifikācijas Nr.BKPS-2011/3-SK . Projekta realizācijas vieta: Barkavas ciems , Barkavas pagasts, Madonas novads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 16.09.2011. plkst.11.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta : Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834.


Kontaktinformācija: 64894721(J.Ikaunieks)


Papildus darbi objektam„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.90002234591, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

08.08.2011 pieņemts lēmums par  iepirkuma procedūru “Papildus darbi objektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības  attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2011/01

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Rolands Vēzis T.27839809

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 25.08.2011.


 
Būvuzraudzības pakalpojumi projektā„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā”

SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834,  paziņo, ka

08.08.2011. noslēgts līgums ar SIA “E.Lāča LAURA MADONĀ” reģ. Nr.45403014253 par būvuzraudzības pakalpojumiem būvniecības darbiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125 ietvaros par summu 900 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Autoruzraudzības pakalpojumi projektā„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā”


SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834,  paziņo, ka

05.08.2011. noslēgts līgums ar SIA “Belss” reģ. Nr.40003237609 par autoruzraudzības pakalpojumiem būvniecības darbiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125 ietvaros par summu LVL 1300 (viens tūkstotis trīs simti latu, oo santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085Madonas novada pašvaldības SIA „Ošupes KU” , reģ. Nr. 45403004043, Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, Iepirkumu komisija paziņo, ka

22.07.2011. pieņemts lēmums pieņemt  SIA „Rubate” reģ. Nr.40003291605  piedāvājumu   iepkumu procedūrā-  Saruna procedūra „Par koriģētajiem darbu daudzumiem būvdarbu līgumā „Būvdarbi – „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas  ūdenssaimniecības attīstība” „ , iepirkuma identifikācijas Nr.OPKU 2011/01-1  par līgumcenu 418 779,94 Ls, PVN 22 % - 92 131,59, summa kopā – 510 911,55 .


 
Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

11.07.2011. pieņemts lēmums projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125 par līguma slēgšanu slēgtas iepirkuma procedūras „Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā””Iepirkuma ID nr. BKPS-2011/1-SK ietvaros.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības slēgt līgumu SIA “Madonas siltums”, reģ. Nr.540300447 par piedāvāto līgumcenu 119896,67 ,- LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085Madonas novada pašvaldības SIA „Ošupes KU” , reģ. Nr. 45403004043, Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, Iepirkumu komisija paziņo, ka

18.07.2011. pieņemts lēmums par iepirkumu procedūras -Saruna procedūra „Par koriģētajiem darbu daudzumiem būvdarbu līgumā „Būvdarbi – „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas  ūdenssaimniecības attīstība” „ , iepirkuma identifikācijas Nr.OPKU 2011/01-1 , ar SIA „Rubate” , reģ. Nr.40003291605, uzsākšanu.


 
Būvdarbu veikšana projekta„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125

          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒSIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

14.06.2011. pieņemts lēmums par slēgto iepirkuma procedūru "Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs BKPS-2011/1-SK.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Barkavas KPS” telpās, Brīvības ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Jānis Ikaunieks T.64894721

Uzaicinātām personām piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 02.07.2011. plkst.15.00


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums