.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
„Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā” ID nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/019 SIA „Lazdonas KSU”, reģ. Nr.45403005570, Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, iepirkuma komisija paziņo, ka

13.07.2010.pieņemts lēmums par iepirkuma procedūru apvienotajam projektēšanas un būvniecības līgumam „Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā” ID nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/019 ietvaros.

 Iepirkumu komisija izvērtējot piedāvājumus par saimnieciski visizdevīgāko atzina PS „A.A.& būvkompānijas”, reģ. Nr.45403016042 piedāvājumu un piešķir tiesības slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu 199436.53 LVL (bez PVN).


 
Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā SIA “Lazdonas KSU”, reģ. Nr. 45403005570, Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, izsludina iepirkuma procedūru būvuzraudzības un inženiera pakalpojuma sniegšanai apvienotajam projektēšanas un būvniecības līgumam “Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana”

projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā” ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/019 ietvaros.

 Nolikumu var saņemt  Meža ielā 2, Lazdona, Madonas novads, LV-4824, darbdienās no plkst. 8.00 - 17.00. Piedāvājumus iesniegt līdz 2010.gada 02.jūlijam plkst.16.00.

  Kontaktpersona: Jānis Rieksts, t. 64826555


 
Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā SIA “Lazdonas KSU”, reģ. Nr. 45403005570, Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, izsludina iepirkuma procedūru projektēšanas un būvniecības līgumam

“Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā” ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/019 ietvaros.

 Nolikumu var saņemt Meža ielā 2, Lazdona, Madonas novads, LV-4824, darbdienās no plkst. 8.00 - 17.00. Piedāvājumus iesniegt līdz 2010.gada 02.jūlijam plkst.16.00.

  Kontaktpersona: Jānis Rieksts, t. 64826555


 
Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā” SIA “Dzelzava”, Reģ.45403005585, Kļavu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV 4873, iepirkumu komisija IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU par pretendenta noteikšanu ERAF 3.4.1.1. aktivitātes projekta “Madonas novada Dzelzvas pagasta Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības attīstība”ietvaros iepirkuma identifikācijas numurs DPP/2010/01. Līguma priekšmets - „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā”.


Konkursa nolikumu un citu dokumentāciju var saņemt līdz 01.07.2010. darba laiks no plkst.  9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 SIA “Dzelzava” administrācijas ēkā Kļavu ielā 1, Dzelzavā.

Piedāvājumus iesniegt SIA “Dzelzava”administrācijas ēkā Kļavu ielā 1, Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, līdz 01.07.2010. plkst.9.00

Kontaktinformācija:Gints Hermanis, tālr.29128476, fakss 64852056, e- pats delzkompak@inbox.lv.


 
Tehniskā projekta izstrāde„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

01.10.2010. pieņemts lēmums par slēgtās iepirkumu procedūras tehniskā projekta izstrādi līgumam projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs BKPS-2010/2-SK.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības slēgt līgumu SIA “Belss”, reģ. Nr.40003237609, par piedāvāto līgumcenu 7300 ,-LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


  

   5 6 7 8 9 10   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums