.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
Tehniskā projekta izstrāde„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/119/082 SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861, Jaunā iela 1, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka

28.10.2010. pieņemts lēmums par slēgto iepirkuma procedūru  tehniskā projekta izstrāde projekta “„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/119/082 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs MKU-2010/01.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” , Jaunā  ielā 1, Mārcienā, Mārcienas pagasts, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Mareks Platačs - 64820145

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 15.11.2010.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


 
Būvuzraudzība objektam„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Madonas novada pašvaldības aģentūra “Sarkaņu komunālais serviss”, Reģ.90002234591, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

21.10.2010. pieņemts lēmums par slēgto iepirkuma procedūru Būvuzraudzība objektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības  attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2010/02

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības aģentūrā “Sarkaņu komunālais serviss”, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Rolands Vēzis T.64860876

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 04.112010.


 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 Madonas novada pašvaldības aģentūra “Sarkaņu komunālais serviss”, Reģ.90002234591, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


21.10.2010. pieņemts lēmums par atklātās  iepirkuma procedūras  objektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” būvniecības līguma slēgšanu projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības  attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2010/01.

Iepirkuma komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības līguma slēgšanai personu apvienībai “Jaunmāja – Watex” par piedāvāto līgumcenu 390725,90- LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Tehniskā projekta izstrāde„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125 SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

15.09.2010. pieņemts lēmums par slēgto iepirkuma procedūru  tehniskā projekta izstrāde projekta “„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs BKPS-2010/2-SK.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Barkavas KPS” telpās, Brīvības ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Jānis Ikaunieks T.26340992

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 01.10.2010. plkst.15.00

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


 
Tehniskā projekta izstrāde„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

14.09.2010. pieņemts lēmums par slēgtās iepirkumu procedūras tehniskā projekta izstrādi līgumam projekta “„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs BKPS-2010/1-SK.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības slēgt līgumu SIA “Belss”, reģ. Nr.40003237609, par piedāvāto līgumcenu 9760 ,-LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā”

Madonas novada pašvaldības aģentūra “Sarkaņu komunālais serviss”, Reģ.Nr. LV90002234591, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV 4870, izsludina atklātu iepirkuma procedūru būvniecības līgumam: “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projekta “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros. Iepirkuma ID Nr. SKS -2010/01__________.

Konkursa nolikumu un citu dokumentāciju var saņemt  līdz 30.09.2010 J.Ramaņa ielā 3, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., LV 4870, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

Piedāvājumus iesniegt J.Ramaņa ielā 3, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., līdz 2010.gada 01.oktobrim plkst. 9.00.

Kontaktpersona: Rolands Vēzis, tālr. 27839809, 26608826  fakss 64860876


 
Tehniskā projekta izstrāde„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

20.08.2010. pieņemts lēmums par slēgto iepirkuma procedūru  tehniskā projekta izstrāde projekta “„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs BKPS-2010/1-SK.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Barkavas KPS” telpās, Brīvības ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Jānis Ikaunieks T.26340992

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 14.09.2010. plkst.15.00

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


 
Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā””” SIA “Dzelzava”, Reģ.45403005585, Kļavu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV 4873, iepirkumu komisija paziņo, ka28.07.2010. pieņemts lēmums, piešķirt līguma slēgšanas tiesības   iepirkumu procedūras  “Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā”””, iepirkuma identifikācijas numurs DPP/2010/01 rezultātā ar SIA “Rubate” reģ.Nr.40003291605 par piedāvāto līgumcenu LVL 329024,84 bez PVN.
 

Par kredītlīnijas piešķiršanu kurināmā iegādei “SIA “Madonas Siltums” apziņo, ka slēgtajā iepirkuma procedūrā “Par kredītlīnijas piešķiršanu kurināmā iegādei 2010./2011.gada apkures sezonai” ir uzvarējusi AS „SEB banka”, iegūstot tiesības piešķirt SIA „Madonas Siltums” kredītlīniju 200 000,00 Ls apmērā kurināmā iegādei.
„Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā” ID nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/019 SIA „Lazdonas KSU”, reģ. Nr.45403005570, Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, iepirkuma komisija paziņo, ka

13.07.2010. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūru būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi līgumam „Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā” ID nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/019 ietvaros.

  Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības slēgt līgumu SIA „EkoProjekti” , reģ. Nr.40003806498 par piedāvāto līgumcenu  4100.00 LVL (bez PVN).


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums