Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2024.07.10 09:44
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0106). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 46,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 467/4675 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70700070557001) un zemes (kadastra apzīmējums 70700070557).

Izsoles sākotnējā cena –  960,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 96,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, viena mēneša laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā, atņemot iemaksāto drošības naudas summu.

Izsole notiks 2024. gada 16. augustā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 15. augustam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >ŠEIT<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju A. Portnovu, tālr. 20374568.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums