.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 14. jūlijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7062 900 0376, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 17.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 14. jūlijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7062 900 0374, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 17.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 14. jūlijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7062 900 0373, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 17.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 22. jūnijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu, kas atrodas ēkā ar adresi Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Madonas novads, ar kopējo platību 42 m2 (kadastra apzīmējums 70130020144001), nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 12.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – tērauda apkures katla un degvielas tvertņu, atkārtotās (otrās) izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 30. jūnijā plkst. 14:30 izziņotā Madonas novada pašvaldības kustamās mantas - tērauda katla un 5 (piecu) degvielas tvertņu, kas atrodas Raiņa ielā 25C, Madonā, Madonas novadā, atkārtotā (otrā) izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 12.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 30. jūnijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7058 0016 0028, atkārtotā (otrā) izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 12.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas izsoles ar pretendentu atlasi rezultātiem

2023. gada 9. jūnijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7068 017 0147), 1/6 domājamās daļas izsole ar pretendentu atlasi.
iesūtīts: 12.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par restorāna telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Pils iela 1, Cesvaine, Madonas novads, nomas tiesību izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 22. jūnijā plkst. 13:30 izziņotā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpu grupas (telpas Nr. 100, 104.-112., 138-144.) ar kopējo platību 252 m2, kura ir izvietota ēkā ar adresi Pils ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7007 002 0040 001), un tajā esošās kustamās mantas, nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par biroja telpu nr. 1 un nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2a, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību otrās izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 16. jūnijā plkst. 14:40 un plkst. 15:00 izziņotās biroja telpu Nr. 1 un Nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), 2.stāvā, nomas tiesību izsoles atzītas par nenotikušām, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par ražošanas/biroja telpu nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2a, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību otrās izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 16. jūnijā plkst. 13:30, plkst. 13:40, plkst. 14:00 un plkst. 14:20 izziņotās ražošanas/biroja telpu Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, un Nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles atzītas par nenotikušām, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Grāvkalni”, zemes vienības “bez adreses”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 12. maijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Grāvkalni”, kadastra numurs 7046 009 0062, zemes vienības “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460090062, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, 2,4 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par zemesgabala daļas no zemes vienības “bez adreses” nekustamajā īpašumā "Centrs”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 12. maijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas no zemes vienības “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460080129, nekustamajā īpašumā ,,Centrs”, kadastra numurs 7046 008 0129, Bērzaunes pagastā, 2,8 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads, trešās izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 21. aprīlī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7086 010 0210, trešā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 21. aprīlī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7058 0016 0028, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par apbūves tiesības izsoles REZULTĀTIEM uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Tilta ielā 14, Lubānā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 701300201438001

2023. gada 31. martā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota apbūves tiesību uz zemes vienības daļu – Tilta ielā 14, Lubānā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7013000201438001), 36. kv.m. platībā, izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums