.

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7092 003 0174, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70920030132, Sausnējas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 1. decembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7092 003 0174, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70920030132, Sausnējas pagastā, Madonas novadā, 4,7 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 20.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 8. decembrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra Nr. 7062 900 0376, trešā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 20.12.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 8. decembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra Nr. 7062 900 0373, trešā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 20.12.2023lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums