.

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Dzegužpuķes”, kadastra numurs 7096 007 0159, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70960070159, Vestienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

iesūtīts: 2023.09.12 08:55
2023. gada 25. augustā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Dzegužpuķes”, kadastra numurs 7096 007 0159, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70960070159, Vestienas pagastā, Madonas novadā, 3,4 ha platībā, nomas tiesību izsole.

Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības uz 10 gadiem par nomas maksu 604,40 EUR (seši simti četri euro, 40 centi) gadā bez PVN, iegūst Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEPIŅI".

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums