.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsaikava 2”-12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 17. maijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā “Vecsaikava 2”-12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7086 900 0105, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7068 900 0121, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7068 900 0120, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7050 900 0090, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, kadastra numurs 7013 900 0284, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – zaru, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 26. aprīlī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā pašvaldības kustamās mantas – zaru 717,149 berm3 apjomā, kas atrodas Liezēres pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70680130190, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par apbūves tiesības uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700070381, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 16. aprīlī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā apbūves tiesības uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700070381, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par apbūves tiesības uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 16. aprīlī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā apbūves tiesības uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par apbūves tiesības izsoles rezultātiem uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Biatlona trase”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 706600101238001

2024. gada 26. martā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota apbūves tiesību uz zemes vienības daļu – nekustamajā īpašumā “Biatlona trase”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 706600101238001), 72. kv.m. platībā, izsole.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Nomnieki”, kadastra numurs 7050 003 0108, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70500030108, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2024. gada 22. martā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Nomnieki”, kadastra numurs 7050 003 0108, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70500030108, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, 12,05 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums