.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 20. oktobrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7058 0016 0028, atkārtotā (trešā) izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 08.11.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka 131,748 m3 un zaru 149,910 m3 apjomā, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7042 004 0142, un apaļkoka 92,448 m3 apjomā, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7042 002 0199, izsoles rezultātiem

2023. gada 3. oktobrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka 131,748 m3 un zaru 149,910 m3 apjomā, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7042 004 0142, un apaļkoka 92,448 m3 apjomā, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7042 002 0199, izsole.
iesūtīts: 17.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka 744,216 m3 apjomā, kas atrodas Liezēres pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7068 013 0188, izsoles rezultātiem

2023. gada 3. oktobrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka 744,216 m3 apjomā, kas atrodas Liezēres pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7068 013 0188, izsole.
iesūtīts: 17.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atkārtotās (otrās) izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 29. septembrī 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7062 900 0373, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 17.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atkārtotās (otrās) izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 29. septembrī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7062 900 0376, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 17.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madona, Madonas novads, atkārtotās (otrās) izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 29. septembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madona, Madonas novads, kadastra numurs 7001 900 2440, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 17.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Pils iela 1, Cesvaine, Madonas novads, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 15. septembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpu grupas (telpas Nr. 100, 105.-112., 138-144.) ar kopējo platību 209,7 m2, kura ir izvietota ēkā ar adresi Pils ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7007 002 0040 001), un tajā esošas kustamās mantas, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 17.10.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Dzegužpuķes”, kadastra numurs 7096 007 0159, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70960070159, Vestienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 25. augustā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Dzegužpuķes”, kadastra numurs 7096 007 0159, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70960070159, Vestienas pagastā, Madonas novadā, 3,4 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 12.09.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Silmalas Atmatas”, kadastra numurs 7086 017 0062, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70860170062, Praulienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023. gada 25. augustā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Silmalas Atmatas”, kadastra numurs 7086 017 0062, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70860170062, Praulienas pagastā, Madonas novadā, 3,14 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 12.09.2023lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums