.

Paziņojums par apbūves tiesības izsoles REZULTĀTIEM uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001

2023. gada 31. martā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota apbūves tiesību uz zemes vienības daļu – nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē (kadastra apzīmējums 7007 002 0054 8001), 40. kv.m. platībā, izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par apbūves tiesības izsoles REZULTĀTIEM uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Saules ielā 17b, Madonā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700100117178001

2023. gada 31. martā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota apbūves tiesību uz zemes vienības Saules ielā 17B, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7001 001 1717 8001), daļas 32 kv.m. platībā, izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 70130020110001004), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību trešās izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 24. martā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka ielā 3, Lubāna, Madonas novads, (kadastra apzīmējums 7013 002 0110 001 004), 60,1 kv.m. platībā, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala ,,bez adreses”, kadastra numurs 7068 012 0161, zemes vienība “bez adreses” ar kadastra nr. 7068 012 0112, Liezēres pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 24. martā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7068 012 0161, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70680120112, Liezēres pagastā, Madonas novadā, 20,21 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala ,"Krievlejas”, kadastra numurs 7068 016 0079, zemes vienībā “bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70680160079, Liezēres pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 24. martā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā ,,Krievlejas”, kadastra numurs 7068 016 0079, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70680160079, Liezēres pagastā, Madonas novadā, 6,0 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala ,,Sviļi”, kadastra numurs 7076 006 0114, zemes vienībā “bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70760060114, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 24. martā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā ,,Sviļi”, kadastra numurs 7076 006 0114, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70760060114, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, 1,9 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 17. februārī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 900 0092), izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par noliktavas telpu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 un nr.7 (pagrabstāvs) nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2a, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 23. februārī plkst. 13:30, plkst. 14:00, plkst. 14:30, plkst. 15:00, plkst. 15:30, plkst. 16:00 un plkst. 16:30 izziņotās noliktavas telpu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 un Nr. 7 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles atzītas par nenotikušām, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par ražošanas/biroja telpas nr. 1 (1. stāvs) nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2a, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 23. februārī plkst. 13:00 izziņotā ražošanas/biroja telpas nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par biroja telpu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2a, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 16. februārī plkst. 14:45, plkst. 15:10, plkst. 15:35, plkst. 16:00, plkst. 16:25 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika biroja telpu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4. Nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), 2.stāvā, nomas tiesību izsoles ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par ražošanas telpu nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2a, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par NENOTIKUŠU

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 16. februārī plkst. 13:00, plkst. 13:25, plkst. 13:50 un plkst. 14:15 izziņotās ražošanas telpu Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, un Nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles atzītas par nenotikušām, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nr. 2, Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 20. janvārī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu, kas atrodas ēkā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3, Lubāna, Madonas novads, ar kopējo platību 43,2 m2 (kadastra apzīmējums 70130020110001002), nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala ,,bez adreses”, kadastra numurs 7046 008 0385, zemes vienība “bez adreses” ar kadastra nr. 7046 008 0125, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2023. gada 20. janvārī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā ,,Bez adreses”, kadastra numurs 7046 008 0385, zemes vienības “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460080125, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, 1,2 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums