.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 12, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoles REZULTĀTIEM

2022. gada 9. decembrī plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala Kārļa ielā 12, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kopējo platību 0,1680 kv.m. (kadastra apzīmējums 7046 009 0298), nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 29.06.2023lasīt tālāk

Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Svaru iela 4B, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

2021.gada 8. oktobrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Svaru iela 4B, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7044 008 0223), zemesgabala ar kopējo platību 0,8264 ha, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 28.10.2021lasīt tālāk

Par telpu Nr.3, Brīvības ielā 7, Barkavā, Barkavas pagastā

2021.gada 30. augustā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā notika pašvaldībai piederošo telpu Nr.3, Brīvības ielā 7, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, 1 stāvā ar kopējo platību 15,7 kv.m., ar kadastra apzīmējumu 7044 008 0295 001, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 09.09.2021lasīt tālāk

Par nekustamo īpašumu “Mētrienas 5-17” Mētrienas pagastā

2021.gada 18.jūnijā plkst. 15:40 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Mētrienas 5-17”, Kadastra Nr.7076 004 0097, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7076 004 0097, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 06.07.2021lasīt tālāk

Par nekustamo īpašumu “Jāņzemji” Mētrienas pagastā

2021.gada 18.jūnijā plkst. 15:20 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Jāņzemji”, Kadastra Nr.7076 004 0094, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7076 004 0094, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 06.07.2021lasīt tālāk

Par nekustamo īpašumu "Jāņzemji” Mētrienas pagastā

2021.gada 18.jūnijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības rīkota neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Jāņzemji”, Kadastra Nr.7076 004 0094, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7076 004 0099, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 06.07.2021lasīt tālāk

Par jaunbūvējamās noliktavas ēkas un tai pieguļošā zemes gabala daļu 480 m2 platībā Raiņa ielā 2, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā

Madonas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisija informē, ka 2021.gada 17.februārī ir notikusi Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - jaunbūvējamas noliktavas ēkas un tai pieguļošā zemes gabala daļas 480 m2 platībā Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002) mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 25.03.2021lasīt tālāk
   3 4 5 6 7 8   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums