MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2013. gada 17.septembris

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

541

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijā un tās sastāva apstiprināšanu

Evita Zāle

2

542

Par Vispārējo latviešu dziesmu svētku informācijas centra izveides darba grupu

Vanda Maderniece

3

543

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta „Jaunu sociālās aprūpes pakalpojumu izveidošana Ļaudonas pagastā” ID Nr. 13-05-LL15-L413101-000006 priekšfinansēšanai uz līdzfinansēšanai

Ilze Dreimane

4

544

Par finansējumu A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas internāta telpu iekārtošanai

Ilze Dreimane

5

545

Par dzīvokļa īpašuma „Stepes 2” - 2 Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Artis Mūrmanis

6

546

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis Mūrmanis

7

547

Par projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu segšanu

Artis Mūrmanis

8

548

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Agris Lungevičs

9

549

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu

Agris Lungevičs

10

550

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. Gada budžetā

Staņislavs Smelters

11

551

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta amatu vienību sarakstā

Andris Sakne

12

552

Par grozījumiem Praulienas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Valdis Gotlaufs

13

553

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas 2.vidusskolas ūdensvada izbūvei

Guntis Ķeveris

14

554

Par finansējuma piešķiršanu Madonas dzīvnieku patversmes izveidošanai

Guntis Ķeveris

15

555

Par administratīvās ēkas rekonstrukcijas par Madonas Valsts ģimnāzijas internāta ēku Tirgus ielā 3, Madonā, būvniecības papildus finansēšanu

Silvija Šīre

16

556

Par Latvijas Skeitborda federācijas iesniegumu

Agris Lungevičs

17

557

Par florbola treneru iesniegumu

Agris Lungevičs

18

558

Par finansiālu atbalstu Madonas Grāmatu draugu biedrības organizētajiem kultūras pasākumiem

Agris Lungevičs

19

559

Par papildus finansiālu atbalstu Madonas novada Ošupes pagasta kultūras pasākumiem

Agris Lungevičs

20

560

Par sadarbību koncertā „Raimonds Pauls, Guntars Račs „Nekur nav tik labi kā mājās”” Madonas sporta centrā

Agris Lungevičs

21

561

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 
Pielikums

Agris Lungevičs

22

562

Par saistošo noteikumu Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam” apstiprināšanu 
Pielikums

Evita Zāle

23

563

Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināti ar Madonas novada domes 2009. gada 29. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 17. p.)

Biruta Vindele

24

564

Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā” Ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0./10/02/017 ieviešanu

Indra Kārkliņa

25

565

Par mācību līdzekļu iegādei paredzētā pašvaldības finansējuma sadali

Solvita Seržāne

26

566

Par pirmsskolas grupas atvēršanu Mētrienas pamatskolā

Solvita Seržāne

27

567

Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma izpildes termiņu

Elita Staune

28

568

Par Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldes 2013. gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu

Andris Simtnieks


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums