PAŠVALDĪBA SKAIDRO 17. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Ar 2019. gada 1. jūliju stāsies spēkā jauni Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā", kas papildina Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk - MK noteikumi).
iesūtīts: 01.07.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 15. Par Mētrienas pamatskolas reorganizāciju

Madonas novada pašvaldības skolu tīkla sakārtošana ir jautājums, kas aktuāls pēdējo gadu laikā. Valstī esošā tendence bērnu skaitam samazināties ir būtiski jūtama arī mūsu novadā. Šādu situācijas izveidi ir ietekmējusi zemā dzimstība un sociālekonomiskie apstākļi (iedzīvotāju migrācija).
iesūtīts: 02.04.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 13. Jauni saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību un pabalstu apmēriem

Pēc Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikuma bija nepieciešams izstrādāt jaunus noteikumus, jo līdz šim spēkā esošie saistošie noteikumi bija novecojuši, tie bija vairākkārt laboti un grozīti (vairāk kā 50%), un kļuvuši nepārskatāmi. Tāpēc Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests pārskatīja un izstrādāja jaunus divus saistošos noteikumus – ar 2018.gada 12.decembri stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 "Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" un Nr.16 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā".
iesūtīts: 06.02.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Madonas novada uzņēmējiem.

Ar 2019.gada 1.janvāri stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā””, kas paredz 7 jaunas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus:
iesūtīts: 07.01.2019lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 11. Panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbību.

Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš š.g. 23. februārī no valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā īsā laika periodā klienti tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, par iemeslu tam minot neatbilstošus sadzīves apstākļus.
iesūtīts: 20.04.2018lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 9. Bīstamo koku izzāģēšana Madonā.

Jaunu apstādījumu ierīkošanas vai veco koku zāģēšanas vai to likvidēšanas pamatā pilsētā ir rūpīgi pieņemts lēmums. Ikreiz veicot šīs darbības, madonieši sarosās un ne reti tiek izteikti iebildumi, saņemti aizrādījumi. Tāpēc vēlamies viest notikušā skaidrību un panākt lielāku iedzīvotāju izpratni.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 8. Teritorijas sakopšanas darbi, iestājoties siltākam laikam.

Lai uzturētu tīrību un kārtību Madonas novada pašvaldības teritorijā, ir izdoti vairāki saistošie noteikumi, kā piemēram, Nr. 33 “Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju (dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku) uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”, kas stājušies spēkā 2010. gada 16. novembrī, tāpat arī Nr. 14 “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā”, kas stājušies spēkā 2010. gada 9. jūnijā. Katra Madonas novada iedzīvotāja – privātas vai juridiskas personas pienākums ir tos ievērot un attiekties pret tiem nopietni. Vēlamies par tiem atgādināt.
iesūtīts: 29.03.2018lasīt tālāk

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 6. Aktuālākais Madonas slimnīcai - augsti kvalificētu speciālistu piesaiste.

Ar mērķi veicināt augsti kvalificētu speciālistu piesaisti Madonas novadam un nodrošinātu turpmāku, sekmīgu novada attīstību, Madonas novada pašvaldība apstiprinājusi saistošos noteikumus "Par finansējuma studiju maksai piešķiršanu speciālistu piesaistei Madonas novadā" un "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību". Par šo noteikumu izpildi un citām slimnīcas aktualitātēm saruna ar SIA "Madonas slimnīca" valdes priekšsēdētāju Arti Stuburu.
iesūtīts: 26.02.2018lasīt tālāk
   1 2   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika