PAŠVALDĪBA SKAIDRO 23. 6. jūlijā uz savu pirmo sēdi sanāca Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas apvienojamo pašvaldību finanšu komisija

iesūtīts: 2020.07.06 13:43
Saeima, grozot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ir paredzējusi, ka katrā topošajā novadā tiek izveidota finanšu komisija, kurā ir apvienojamo domju priekšsēdētāji - komisiju vada tās domes priekšsēdētājs, kurā ir vislielākais iedzīvotāju skaits.

Likums nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

Ir izveidota un uzsākusi darbu Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas apvienojamo pašvaldību finanšu komisija, kuras sastāvu veido: Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (komisijas vadītājs), Cesvaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Ērgļu, Lubānas un Madonas  apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas vadītājs Agris Lungevičs norāda, ka administratīvi teritoriālās reforma pārejas periodā pašvaldībām netrūks jautājumu, kurus būs nepieciešams saskaņot topošajā novadā ietilpstošo pašvaldību domju priekšsēdētājiem.

“Gads ir ilgs periods. Novados turpinās dažādu projektu īstenošana, kuriem būs nepieciešami gan kredīti, gan galvojumi. Nevar izslēgt, ka dienas kartībā var būt arī lielāki kustamās un nekustamās mantas atsavināšanas gadījumi, par kuriem nepieciešams finanšu komisijas saskaņojums. Finanšu komisijas izveidi vērtēju pozitīvi, jo tā ļauj visām reformas rezultātā izveidotajā novadā ietilpstošajām pašvaldībām jau gadu pirms reformas noslēguma ciešāk sadarboties, vienam par otru vairāk uzzināt, kā arī komisija kalpos par sietu gadījumos, ja novada pašvaldība vēlēsies nepamatoti realizēt kādu finanšu ietilpīgu aktivitāti. Tiesa, lēmumi, par kuriem nepieciešams finanšu komisija saskaņojums jau ir izskatīti un apstiprināti konkrētā novada domē līdz ar to liela pamata bažām par to pamatotību nav,” skaidro Agris Lungevičs

Pirmais Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas  apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas finanšu komisijas lēmums bija par Lubānas novada pašvaldības investīciju projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” (kopējā summa - 100 016,69 eiro) saskaņošanu un aizņēmuma ņemšanu (75 000 eiro) projekta īstenošanai. Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs
‌Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika