PAŠVALDĪBA SKAIDRO 25. Ar 1. septembri ēdināšanas pakalpojums bērnudārzos būs bez maksas

iesūtīts: 2020.07.31 09:49
30. jūlija Madonas novada pašvaldības domes sēdē ar mērķi atbalstīt ģimenes ar bērniem, deputāti nobalsoja par priekšlikumu piešķirt atlaidi 100% apmērā maksai par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības grupu izglītojamiem un 100% atlaidi maksai par brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem vispārizglītojošo skolu izglītojamiem, nosakot, ka izglītības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par precīzu un savlaicīgu datu sniegšanu ēdināšanas pakalpojumu maksas aprēķināšanai un atlaides piešķiršanai izglītības iestāžu izglītojamiem.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora nepieciešamību ieviest tā dēvētās brīvpusdienas arī PII audzēkņiem argumentēja ar sociālā taisnīguma principa ievērošanu.

“Ar ko atšķiras PII bērni no skolas vecuma bērniem? Mūsu novadā ir daudz ģimeņu, kuru ienākumu līmenis pārsniedz slieksni, kas nepieciešams mazturīgā statusa ieguvei, taču summa – 15 līdz 20 eiro mēnesī, ko izdotos brīvpusdienu gadījumā ieekonomēt ģimenes budžetā, ir būtiska.  Saskaņā ar 2020. gada sākumā apkopoto informāciju Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestāžu grupas apmeklē 1277 izglītojamie, taču atcerēsimies, ka novadā ir deklarēti vēl aptuveni 300 pirmsskolas vecuma bērni, kas neapmeklē bērnudārzu, nereti sociālu apsvērumu dēļ. Ar šo lēmumu mēs vismaz daļu no bērnu vecākiem, kuru atvases pirmsskolas periodu šobrīd pavada mājās, varam motivēt izvēlēties bērnudārza opciju. Šādā gadījumā runa vairs nav tikai par ēdināšanu, bet jau bērna attīstību - izglītošanu un socializāciju,” uzsvēra Zigfrīds Gora.

To, ka  atlaides piešķiršana 100% apmērā maksai par ēdināšanas pakalpojumiem PII un izglītības grupu izglītojamiem var būt liels atspaids daudzu ģimeņu budžetos akcentēja arī Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

“Izvirzot novada prioritātes, pirms dažiem gadiem atbalstu centrējām uzņēmējdarbības attīstībai. Šajā jomā ir daudz paveikts gan sakārtojot infrastruktūru, gan sniedzot grantus. Darbs šajā virzienā noteikti neapstāsies, taču šobrīd mums skats jāvērš uz sociālo politiku. Ja man jānosauc nozīmīgākā problēma kopš novada pastāvēšanas, tad pirmo vietu ieņem demogrāfija – iedzīvotāju skaita kritums, kas negatīvi atsaucas uz teju visām jomām, kas skar pašvaldību. Mums nav nacionāla līmeņa atbalsta instrumentu, kas ļauj palīdzēt ģimenēm ar bērniem un stimulēt dzimstības pieaugumu. Tas, ko varam darīt, ir ar šāda veida domes lēmumiem sniegt reālu, sajūtamu atbalstu iedzīvotājiem. Tas mums ir pa spēkam. Uz šo soli daļēji vedināja arī COVID-19 raisītā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī. Šajā laika posmā izjutām, cik daudzām ģimenēm izšķirīgs un nozīmīgs bija pašvaldības atbalsts, sedzot ēdināšanas izdevumus attālinātā mācību procesa laikā. Mūsu uzdevums ir arī turpmāk sniegt atbalstu iedzīvotāju grupām, kurām tas tik ļoti nepieciešams,” atbalstīt lēmumu nozīmīgo domes sēdē kolēģus aicināja Agris Lungevičs.

Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka šāds lēmums ilgtermiņā var atstāt pozitīvu ietekmi ne tikai uz bērnu vecāku maciņiem.

“Kad pirms vairākiem gadiem lēmām par bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs, Madonas novada pašvaldības bilance savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem bija negatīva – citu novadu izglītības iestādēs mācījās par 120 Madonas novadā deklarētajiem skolēniem vairāk nekā Madonas novada skolās citos novados deklarētie bērni. Jau pēc pāris gadiem šī bilance bija +80 skolēni par labu Madonas novadam. Brīvpusdienu nodrošināšana pašvaldībai izmaksāja aptuveni 200 000 eiro gadā, taču pedagogu algās un savstarpējos norēķinos tika iegūti aptuveni 300 000 eiro gadā. Šajā laikā arī valdība, iespējams, sekojot Madonas piemēram, soli pa solim gāja uz priekšu gadu no gada palielinot atbalstu skolēnu brīvpusdienām, kas samazināja pašvaldībai šī lēmuma finansiālo slogu. Esmu pārliecināts, ka arī lēmumam par 100% atlaides piešķiršanu PII izglītojamo ēdināšanai mēs panāksim līdzīgu pozitīvu efektu, kas atsvērs izdevumu apjomu (aptuveni 50 000 eiro 2020. gadā), kas nepieciešams atlaides piešķiršanai. Nākamajā gadā šai aktivitātei plānots novirzīt aptuveni 150 000 eiro, kā arī būs nepieciešami papildu 50 000 eiro, lai brīvpusdienas nodrošinātu arī tiem izglītojamiem, kas mācās kaimiņu – Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novados, kuri realizējot administratīvi teritoriālo reformu nākamajā gadā iekļausies Madonas novadā,“ piebilda Agris Lungevičs.

Arī domes deputāts Andrejs Ceļapīters, atbalstot ieceri, kuru Madonas novads pirms 10 gadiem uzsāka kā viens no pirmajiem valstī, aicināja kolēģus jau laikus apzināt, cik lielu finansiālo slogu uz pašvaldības budžetu raisīs gan atlaides piešķiršana ēdināšanai, gan citu sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšana, ievērtējot administratīvi teritoriālās reformas raisītās izmaiņas.

Lēmumam par brīvpusdienām domes deputātu vidū bija teju vienprātīgs atbalsts. Diskusijas raisīja vien jautājums par regulējumu, kā panākt, lai audzēkņu vecāki paziņo par to, ka bērni atsakās no brīvpusdienām, kā arī godprātīgi laicīgi informē par neierašanos PII vai izglītības iestādē, kas ļautu izvairīties no situācijām, kad tiek pagatavotas liekas ēdiena porcijas. Svarīgs priekšnoteikums ēdināšanas izdevumu uzskaitei un atlaides piešķiršanai ir precīza un savlaicīga izglītojamo, kuriem sniegts ēdināšanas pakalpojums, uzskaite.

Diskusijās radās arī aicinājums pievērst pastiprinātu uzmanību pirmsskolas vecuma bērnu veselībai. Madonas novada Sociālā dienesta vadītājs Gundars Riekstiņš uzsvēra, ka sabalansēta, pareiza uztura nodrošināšana vecumā, kad noris cilvēka attīstībai būtiskākie procesi ir vērtīgākais ieguldījums, ko pašvaldība, domājot par savu iedzīvotāju, var sniegt.

Jāatgādina, ka saskaņā ar domes pirms 8 gadiem apstiprināto kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus 0,57 eiro dienā produktu iegādei vienam izglītojamajam pēc faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas apmeklējuma un 0,71 eiro dienā produktu iegādei vienam izglītojamajam pusdienām pēc faktiskā vispārizglītojošās skolas apmeklējuma.

Līdz 30. jūlija domes lēmumam Madonas novada pašvaldība bija noteikusi 100% atlaidi vispārizglītojošo skolu izglītojamiem maksai par ēdināšanas pakalpojumiem, kur maksu par ēdināšanas pakalpojumiem sedz pašvaldība. Turpretī pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vecāki par ēdināšanu sedza maksu 0,75 eiro, savukārt atlaidi - 0,57 eiro sedza pašvaldība. Pašvaldības piešķirtā atlaide veido 43% no kopējās aprēķinātās ēdināšanas maksas. Dažās no pagastu pārvaldēm tiek aprēķināta maksa par brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksa par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolu grupās un vispārizglītojošās iestādēs par brokastīm, launagu un vakariņām gadā ir apmēram 155 000 eiro, kas ir 0,49%  no pašvaldības 2019. gada budžeta kopējiem ieņēmumiem.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika