MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 19. aprīlis 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

164

Par pamatlīdzekļu nodošanu Madonas novada pašvaldībai un mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas Siltums” pamatkapitālā 
Pielikums 

Uldis Lielvalodis

2

165

Par SIA “Madonas slimnīca” pieslēgšanu Madonas pilsētas centralizētās apkures sistēmai

Andris Sakne

3

166

Par aizņēmuma ņemšanu Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” pieslēgšanai pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai 
‌Pielikums

Uldis Lielvalodis

4

167

Par grozījumiem 2016.gada 22.marta Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 95 „Par nekustamā īpašuma- zemes gabala „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu”

Artis Mūrmanis

5

168

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kuģenieki”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Pielikums 

Artis Mūrmanis

6

169

Par  rezerves zemes fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai

Mārtiņš Tomiņš

7

170

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru 7090-004-0063 Sarkaņu pagastā

Andris Simtnieks

8

171

Par  aprūpes mājās pakalpojuma deleģēšanu   biedrībai „Latvijas Samāriešu apvienība” 
Pielikums 

Anita Biķerniece

9

172

Par personu ratiņkrēslā pārvadāšanai pielāgota mikroautobusa iegādi Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām

Andris Sakne

10

173

Par Latvijas Longborda federācijas iesniegumu

Gunārs Ikaunieks

11

174

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013.lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes “Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

12

175

Par biedrības “minimania.lv” iesniegumu

Agris Lungevičs

13

176

Par papildus finansējuma piešķiršanu Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolai

Mārtiņš Bergs

14

177

Par finansējuma piešķiršanu 

Inese Jakobi

15

178

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Atraktīvās novadpētniecības velo ekspedīcija Madonas novada jauniešiem “Desmit līdz 100”” īstenošanai

Indra Kārkliņa

16

179

Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva remontam 
Pielikums 

Indra Kārkliņa

17

180

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mārcienas pagasta Labones ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

18

181

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

19

182

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

20

183

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Lazdonas pagasta Rāceņu ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

21

184

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

22

185

Par projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā” kopējo izmaksu apstiprināšanu un iepirkuma procedūras veikšanu zivju resursu iegādei

Indra Kārkliņa

23

186

Par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar tiesas spriedumu

Helmuts Pujats

24

187

Par Rūpniecības 20/1, Madonā, mājas ieejas izbūvi - siltummezglā 

Pielikums 

Elga Kišņakova

25

188

Par grozījumiem 2015.gada 22.oktobra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.601

Evita Zāle

26

189

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums