MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 

2013. gada 30. maijā

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

271

Par ēku Stacijas ielā xxx, Mārcienas pagastā, Madonas novadā

Jānis Vilcāns

2

272

Par xxx iesniegumu

Āris Vilšķērsts

3

273

Par komunālo pakalpojumu parāda atmaksu

Ivars Miķelsons

4

274

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ivars Miķelsons

5

275

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu nodibinājuma „Madonas novada fonds” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Fotostudija – senlietu istaba”

Ivars Miķelsons

6

276

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 30.03.2010. lēmumā  (protokols Nr.8, 5.p) par Lazdonas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem

Jānis Rieksts

7

277

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

8

278

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

9

279

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis Mūrmanis

10

280

Par pašvaldības dzīvojamās mājas xxx, Barkavā, Barkavas pagastā atsavināšanu

Staņislavs Smelters

11

281

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Staņislavs Smelters

12

282

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Jānis Sirmais

13

283

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā maijā

Jānis Sirmais

14

284

Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” izstrādē

Andrejs Piekalns

15

285

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Andrejs Piekalns

16

286

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra Mālniece

17

287

Par zemes platības precizēšanu

Andris Rieba

18

288

Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā 

Artūrs Vīle-Bērziņš

19

289

Par finansējuma piešķiršanu laipas remontam uz dižakmeni ‘’Velna Skroderis’’

Valdis Gotlaufs

20

290

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ilze Dreimane

21

291

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Jaunu sociālās aprūpes pakalpojumu izveidošana Ļaudonas pagastā’’

Ilze Dreimane

22

292

Par nekustamo īpašumu nodošanu SIA „Madonas Siltums”

Uldis Lielvalodis

23

293

Par SIA „Madonas ceļu būves SIA” iesniegumu par autoostas laukuma asfaltbetona seguma atjaunošanu

Nauris Volkovs

24

294

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā”

Maija Riekta

25

295

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Atpūtas un spēļu laukuma labiekārtošana Lazdonā”

Maija Rieksta

26

296

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Kultūras dzīves uzlabošana Ošupes pagastā”

Maija Rieksta

27

297

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Kino aparatūras iegāde Madonas novada kinoteātrim „Vidzeme””

Indra Kārkliņa

28

298

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Aprīkojuma iegāde Madonas novada Sarkaņu pagasta tautas namam „Kalnagravas””

Indra Kārkliņa

29

299

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu vienkāršotā renovācija”

Indra Kārkliņa

30

300

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Aprīkojuma iegāde rotaļlaukumam Aronas pagastā, Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

31

301

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Tautas tērpu iegāde Madonas novada Barkavas pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem”

Indra Kārkliņa

32

302

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Barkavas pamatskolas sporta zāles sanitāro mezglu, foajē un trenažieru zāles vienkāršotā renovācija”

Indra Kārkliņa

33

303

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Estrādes infrastruktūras atjaunošana Vestienas pagastā, Madonas novadā ”

Indra Kārkliņa

34

304

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Kultūras infrastruktūras izveide Madonas novada Praulienas pagastā”

Indra Kārkliņa

35

305

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Aprīkojuma iegāde Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu sniegšanai”

Indra Kārkliņa

36

306

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Aprīkojuma iegāde Laulību ceremonijas zāles izveidei”

Indra Kārkliņa

37

307

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Elektroniskās sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada, Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils””

Indra Kārkliņa

38

308

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „ Kultūras infrastruktūras uzlabošana Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna kultūras namā”

Indra Kārkliņa

39

309

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Aprīkojuma iegāde Madonas novada Liezēres pagasta kultūras namam””

Indra Kārkliņa

40

310

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Aprīkojuma iegāde  kultūras namam Vesetas ielā – 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

41

311

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Rotaļu laukuma izveide Veidenbauma ielā -15 (Priežu kalnā), Madonā”

Indra Kārkliņa

42

312

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

43

313

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Madonas  novada iedzīvotāju  apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas veicināšanā”

Indra Kārkliņa

44

314

Par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāles izveidi Madonas novada Sarkaņu pagastā

Indra Kārkliņa

45

315

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ar projekta pieteikumu „Muzeja infrastruktūras izveide Madonas novada Sarkaņu pagastā” 

Indra Kārkliņa

46

316

Par LEADER programmas projekta pieteikuma sagatavošanu Madonas novada Mētrienas pagastā

Indra Kārkliņa

47

317

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Multifunkcionālā centra izveide Madonas novada Mētrienas pagastā”

Indra Kārkliņa

48

318

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Līdaku mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

49

319

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

50

320

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-000146 īstenošanai

Indra Kārkliņa

51

321

Par iesnieguma izskatīšanu

Guntis Ķeveris

52

322

Par partnerības apliecinājumu Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE projektam

Sanita Soma

53

323

Par dalību Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas tūrisma projektā

Sanita Soma

54

324

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem

1. Pielikums

Biruta Vindele

55

325

Par ēku nojaukšanu  xxx, Madonā

Jānis Vilcāns

56

326

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas, nojumes un pirts būvniecību xxx, Liezēres pagastā, Madonas novadā

Jānis Vilcāns

57

327

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

58

328

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

59

329

Par Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2038.gadam apstiprināšanu

Ilona Gleizde

60

330

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu

Ilona Gleizde

61

331

Par Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ilona Gleizde

62

332

Par aicinājumu personām pieteikties uz pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanu

Helmuts Pujats

63

333

Par saistošo noteikumu „Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Madonas novadā” precizēšanu

1.Pielikums

Helmuts Pujats

64

334

Par finansējuma piešķiršanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

65

335

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Jānis Sirmais

66

336

Par atbalstu nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē ar projekta pieteikumu „Hokeja ekipējuma iegāde Biedrībai ''Alžāni''”

Agris Lungevičs

67

337

Par atbalstu nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  ar projekta pieteikumu „Barkavas pagasta iedzīvotāju spēka treniņu un organizēto pasākumu kvalitātes paaugstināšana”

Agris Lungevičs

68

338

Par atbalstu nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  ar projekta pieteikumu „Dzīvnieku patversmes izveidošana”

Agris Lungevičs

69

339

Par Madonas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu

Āris Vilšķērsts

70

340

Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā”” apstiprināšanu

1.Pielikums

Āris Vilšķērsts

71

341

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Andris Dombrovskis

72

342

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros PII Saulīte ēkas rekonstrukcijai

Elita Staune

73

343

Par SIA „ Gulbenes AUTO – MOTO”   iesniegumu

Māris Gailums

74

344

Par finansējuma piešķiršanu funkcionālā vides objekta „Lazdu laipa” izveidei

Inga Arāja

75

345

Par parādu norakstīšanu Madonas pilsētas izglītības iestādēs

Solvita Seržāne

76

346

Par grozījumiem Dzelzavas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķis” nolikumā

Solvita Seržāne

77

347

Par dalības maksas apmaksu Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācijas konferencē

Solvita Seržāne

78

348

Par finansiālu atbalstu Ļaudonas vidusskolas skolniekam xxx

Solvita Seržāne

79

349

Par finansiālu atbalstu Ļaudonas vidusskolas skolniekam xxx

Solvita Seržāne

80

350

Par dienas grupas atvēršanu Madonas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte”

Solvita Seržāne

81

351

Par Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieka xxx dalību starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Šveicē

Solvita Seržāne

82

352

Par Madonas novada pašvaldības ATZINĪBAS piešķiršanu

Solvita Seržāne

83

353

Par finansiālu atbalstu „Likteņdārza” izveidei

Jānis Kļaviņš

84

354

Par finansējuma piešķiršanu festivāla „Ezera skaņas 2013” rīkošanai

Jānis Kļaviņš

85

355

Par finansējuma piešķiršanu senioru kora „Mantojums” 55 gadu jubilejai

Jānis Kļaviņš

86

356

Par finansējuma piešķiršanu deju grupas „Aliens” braucienam uz konkursu Krievijā

Jānis Kļaviņš

87

357

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Jānis Kļaviņš

88

358

Par  finansējuma piešķiršanu  saimniecības xxx  īpašniecei xxxx  lopu kūts atjaunošanai

Vineta Lamberte

89

359

Par telpu Parka ielā 4, Madonā patapinājuma līgumu atjaunošanu nevalstiskajām organizācijām

Vineta Lamberte

90

360

Par telpu pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte” – Valmieras ielā 17, Madonā patapinājuma līgumu ar biedrību „Mēs Saviem Bērniem”

Aija Vanaga

91

361

Par finansējuma piešķiršanu  Īpašuma uzturēšanas nodaļai lietotas automašīnas iegādei

Guntis Ķeveris

92

362

Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Bērzaunes pagasta pārvaldes vajadzībām

Ivars Miķelsons

93

363

Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Vestienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Artūrs Vīle-Bērziņš

94

364

Par Madonas novada pašvaldības domes 27.01.2011. lēmuma atcelšanu (protokols Nr.2, 27.p.)

Valdis Gotlaufs

95

365

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma aktivitātē  413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projekta pieteikumu „Daudzfunkcionāla centra izveide Madonas novada Sarkaņu pagastā”

Indra Kārkliņa

96

366

Par telpu patapinājuma līgumu ar  biedrību „Savējie M”

Gints Jubelis

 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums