Jāņa Simsona Madonas mākslas skola

Adrese: K.Valdemāra bulvāris 3, Madona, 
Madonas novads, LV-4801
Direktore: Kristīne Šulce
Tālrunis: +371 28615694
E-pasts: madonasmakslasskola@madona.edu.lv;
Pašvērtējums 

Brošūra

 

 

 Madonas mākslas skola

 Jāņa Simsona vārdā nosauktā Madonas mākslas skola dibināta 1975. gada 1. jūlijā kā pirmā šāda tipa skola Latvijā. Skolas pamatlicējs un pirmais direktors Jānis Simsons.

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību ilgums 7 gadi (2455 stundas).

Skolā kopskaitā mācās 165 audzēkņi, strādā 10 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki.Skola nodrošina iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītību un piedāvā apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas vizuālajā mākslā un dizainā. Audzēkņi apgūst sekojošus mācību priekšmetus - zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā un mākslas valodas pamati, māksla, keramika, modes māksla, tekstils, telpiskā modelēšana, papīra plastika, dizains, datorgrafika, tektonika, vides māksla, grafikas tehnikas, kaligrāfija, animācija, skicēšana, plenērs, noslēguma darbs.

Kā pamatmērķi izvirzot, izglītojamo sagatavošanu profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmu apguvei.

Skolēnu darbi tradicionāli tiek izstādīti dažādās izstādēs. Mācību darbu skates skolā tiek organizētas decembrī un maijā, kad īpaši skolā tiek gaidīti audzēkņu vecāki. Skolas absolventu radošo noslēguma darbu aizstāvēšana un izlaidums tiek organizēts maija mēneša pēdējā, vai jūnija pirmajā nedēļā.

Audzēkņu darbi tiek eksponēti Mākslas dienu izstādēs un sistemātiski piedalās Valsts un starptautiskajos konkursos un skatēs. 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018. mācību gados Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizains skolu Valsts konkursos Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņi uzrādījuši augstus rezultātus un ieguvuši godalgotas vietas.  

Skolā audzēkņi tiek uzņemti, sākot no 2. klases, nokārtojot iestājpārbaudījuma eksāmenus. Skolā darbojas sagatavošanas grupa, kurā audzēkņi tiek uzņemti no 1. klases. Kā arī papildināt zināšanas mākslas jomā iespējams apmeklējot 8. kursu (Jauniešu studiju) no 14 gadu vecuma.

Absolvējot skolu, audzēkņi izstrādā noslēguma darbu, kādā no skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Pēdējo gadu laikā mācību iestāde realizējusi dažādus projektus un ir nostiprinājušās skolas  vērtības un tradīcijas. Pilnveidotas mācību programmas un stundu saturs.

Ēkai nomainīts jumta segums, veikti teritorijas sakopšanas darbi, izremontētas un iekārtotas mācību telpas, uzlabota materiāli tehniskā bāze, papildināts bibliotēkas un metodisko materiālu krājums.

Skola  akreditēta līdz 2019. gada pavasarim.

 
 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums