Piedalies Madonas novada ģerboņa izveidē!

Madonas novada pašvaldība aicina ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma vai dzīvesvietas līdz 11. novembrim piedalīties aptaujā un izteikt savas domas, kādām vērtībām jābūt attēlotām jaunajā Madonas novada ģerbonī.
iesūtīts: 27.10.2021lasīt tālāk

Turpinās būvdarbi projektā “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā”

ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros tiek īstenots projekts Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā”.
iesūtīts: 25.10.2021lasīt tālāk

Sociālais dienests informē: trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiks pagarināts automātiski

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mājsaimniecībām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beigsies periodā līdz 2022. gada 31. janvārim, piešķirtais statuss automātiski tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un jauna iesnieguma līdz 2022. gada 28. februārim, pamatojoties uz iepriekš iesniegto iesniegumu un dokumentiem.
iesūtīts: 22.10.2021lasīt tālāk

Jauniešiem vajag lietas!

Oktobris ir ne tikai krāšņo lapu, bet arī labo darbu mēnesis. Jaunieši ir svarīga sabiedrības daļa un ir būtiski nodrošināt vidi, kurā jaunietis savā brīvajā laikā var darboties un attīstīties. Varam priecāties, ka novadā jauniešu centri paliek vairāk, bet līdz ar to aug arī vajadzības.
iesūtīts: 08.10.2021lasīt tālāk

Par novada apbalvojumiem

Madonas novada pašvaldība informē, ka šogad, pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, Madonas novadam pievienojot Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novadus, nolemts ikgadējo kandidātu izvirzīšanu un pieteikumu iesniegšanu Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem atcelt, kā arī svinīgo apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju šī gada nogalē nerīkot.
iesūtīts: 27.10.2021lasīt tālāk

Iznākusi jauna grāmata “Lubānas vidusskola laika lokos”

Šī gada 1. oktobrī tika svinēta Skolotāju diena, tai par godu Lubānas apvienības pārvalde dāvāja iespēju visiem izglītības iestāžu darbiniekiem satikties un ļauties atpūtai. Šajā vakarā tika prezentēta arī tik ilgi gaidītā grāmata "Lubānas vidusskola laika lokos". Ieklausoties fragmentu lasījumos, sanākušo acīs brīžiem mirdzējās asaras vai atmiņu dzirkstis izraisīja diskusijas, atpazīstot sevi kādā no stāstiem.
iesūtīts: 27.10.2021lasīt tālāk

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" NOVEMBRĪ aicina!

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Kastanītis", Blaumaņa 19 biedrība "KASTANĪTIS - BĒRNIEM" bebīšu skoliņa "Asniņš" projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/092, ietvaros piedāvā (13 nodarbības ciklā 1.-6. nodarbību ciklā un 9 nodarbības noslēdzošajā – 7. ciklā ) topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 26.10.2021lasīt tālāk

Par lauka apsekošanas darbiem

Informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra laika periodā no 2021. gada novembra līdz 2022.gada novembrim veiks topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 sagatavošanu Madonas pilsētas teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.
iesūtīts: 25.10.2021lasīt tālāk

Atgādinājums veikt meža inventarizāciju!

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadījumā, kā arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi un slimības.
iesūtīts: 22.10.2021lasīt tālāk
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika