MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 27. jūlijā
Ievietots: 31/07/2023 plkst. 12:15
Labots: 31/07/2023 plkst. 12:36
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1440Par grozījumiem 29.12.2022. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 830 “Par Lubānas vidusskolas virtuves telpu Krasta ielā 6, Lubānā, nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu”Tālis Salenieks
2441Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.05.2023. lēmumā Nr. 317 “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” aizdevumam kurināmā iegādei”Ivars Grandāns
3442Par grozījumiem 2023. gada 31. janvāra lēmumā Nr. 78 (protokols Nr. 2, 72. p.) “Par finansējuma piešķiršanu projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” īstenošanaiInese Solozemniece
4443Par finansējuma piešķiršanu datorkrēslu iegādei Ērgļu vidusskolaiAgris Lungevičs
5444Par izmaksu piešķiršanu projekta “Mētrienas pamatskolas pārbūve par biroja ēku Centra ielā 5, Mētrienā, Madonas novadā” īstenošanaiAgris Lungevičs
6445Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis Pūks” bērnu laukumu nojumju atjaunošanaiAgris Lungevičs
7446Par finansēju piešķiršanu elektrības pievada izbūvei Rīgas ielā 4, CesvainēAgris Lungevičsx
8447Par finansējuma piešķiršanu Liezēres pamatskolas sporta zālēs ģērbtuvju remontamAgris Lungevičs
9448Par finansējuma piešķiršanu VIA ARS īstenotam projektamAgris Lungevičs
10449Par izmaksu daļēju nepiemērošanu izmitināšanai Madonas Valsts ģimnāzijas kopmītnēs 26. latviešu mūzikas svētku meistarklašu vadītājiemAgris Lungevičs
11450Par nekustamā īpašuma “Mazzīlītes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
12451Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 12, Madona, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
13452Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 2, Madona, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
14453Par nekustamā īpašuma “Kārklu skola”-601, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
15454Par nekustamā īpašuma “Kārklu skola”-1, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
16455Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičsx
17456Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Madonas namsaimnieks” kredītsaistību pilnīgai dzēšanai Pašvaldības īpašumā Augu iela 24 – 14, Madonā, Madonas novadāAgris Lungevičs
18457Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
19458Par nekustamā īpašuma “Madava”, Barkavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiRamona Vucāne
20459Par dzīvokļa īpašuma Meža iela 2-19, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliRamona Vucāne
21460Par nekustamā īpašuma “Veizēni”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāRamona Vucāne
22461Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 28, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiRamona Vucāne
23462Par nekustamā īpašuma “Salājkalni”, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai rīkojot izsoliRamona Vucāne
24463Par nekustamā īpašuma Dārza iela 1A-26, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiRamona Vucāne
25464Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 10 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
26465Par Kalsnavas pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Uģis Fjodorovs
27466Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 167 “Par Dzīvokļu jautājumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu” Uģis Fjodorovs
28467Par Regīnas Makovskas iecelšanu par Kalsnavas pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītājuAgris Lungevičs
29468Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumā Nr. 134 “Par Lazdonas pamatskolas likvidēšanu”Agris Lungevičs
30469Par Jaunatnes lietu komisijas sastāva apstiprināšanuInga Strazdiņa
31470Par projekta “Vides pieejamības pasākumu īstenošana Madonas novada sociālā dienesta ēkā Blaumaņa iela 3, Madonā” iesniegšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
32471Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.05.2023. lēmumā Nr. 316 “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cesvaines Siltums” aizdevumam kurināmā iegādei”Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums