MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2017.gada . 26. janvāris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

23

Par piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas projektukonkursā "Latvijai 100" ar projekta pieteikumu "Madonas Gaiļa un Ganiņa 14 gudrības"

Indra Kārkliņa

2

24

Par xxx pilnvarotās personas iesniegumu

Helmuts Pujats

3

25

Par pašvaldības funkcijas deleģēšanu 
Pielikums 

Helmuts Pujats

4

26

Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu starp Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētu 2017. gadā 
Pielikums 

Edgars Gailums

5

27

Par pašvaldībai piederošā zemes starpgabala „xxx, zemes gabals Nr.xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andrejs Piekalns

6

28

Par atbalstu SIA “Madonas Siltums” projektam “Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā, slēdzot avārijas stāvoklī esošo Aizpurves ciema katlu māju”

Ivars Grandāns

7

29

Par atbalstu SIA “Madonas Siltums” projektam “Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Barkavas, Dzelzavas, Kusas un Ozolu katlu mājās Madonas novadā”

Ivars Grandāns

8

30

Par nekustamā īpašuma “Sarkaņu pamatskola” sadalīšanu

Andris Simtnieks

9

31

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1  “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.35  “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 
‌Pielikums 1 

Andris Rieba

10

32

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Malas Sniķeri” un “Sila Sniķeri”, Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

11

33

Par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā,  Madonas pilsētā, Madonas novadā darba uzdevuma apstiprināšanu 
‌Pielikums 

Inese Solozemniece

12

34

Par piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas projektu konkursā "Latvijai 100" ar projekta pieteikumu "No Gaiziņa Latviju redzot"

Vanda Maderniece

13

35

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžetu 

‌Pielikums 1
‌Pielikums 2
Pielikums 3
‌Pielikums 4
‌Pielikums 5

Sarmīte Kalniņa

14

36

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

15

37

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam  

Agnese Silupa

16

38

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ošupes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam  

Agnese Silupa

17

39

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā

 

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums