MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 30. jūnijs

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

332

Par finansējuma piešķiršanu un pamatkapitāla palielināšanu

Ivars Grandāns

2

333

Par Barkavas ciema apgādi ar siltumenerģiju

 

Mārtiņš Tomiņš

3

334

Par Barkavas pagasta pārvaldes īpašuma uzturēšanas nodaļas izveidošanu

Mārtiņš Tomiņš

4

335

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr. 822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Mārtiņš Tomiņš

5

336

Par izmaiņu izdarīšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Andrejs Jankovskis

6

337

Par finansējuma piešķiršanu A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas dabaszinību kabineta aprīkojuma iegādei

Ilze Dreimane

7

338

Par Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” virtuves un Kusas pamatskolas virtuves apvienošanu

Solvita Seržāne

8

339

Par pašvaldības īpašuma “Naglas Alnīši” Aronas pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles nolikuma apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidi 
pielikums 1
pielikums 2

Andrejs Piekalns

9

.340

Par pašvaldības īpašuma “Alnīši” Aronas pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas  un izsoles nolikuma apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidi 
pielikums 1
pielikums 2

Andrejs Piekalns

10

341

Par pašvaldības īpašuma “Jaunšēnu Alnīši” Aronas pagastā cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles nolikuma apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidošanu 
Pielikums 1 
‌Pielikums 2

Andrejs Piekalns

11

342

Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr. 135” pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Helmuta Pujats

12

343

Par Mārcienas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums  1

Solvita Seržāne

13

344

Par biedrības „AGK Green” iesniegumu

Indra Kārkliņa

14

345

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

15

346

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. – 2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu 
Pielikums 1 
‌Pielikums 2

Inese Solzemniece

16

347

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

17

348

Par finansējuma piešķiršanu Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas ieejas kāpņu izbūvei un teritorijas bruģa seguma atjaunošanai 
‌Pielikums 1 

Agnese Silupa

18

349

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Liezēres pagastā

 

Andris Rieba

19

350

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Praulienas pagastā

Andris Rieba

20

351

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

21

352

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Sarkaņu pagastā

Andris Rieba

22

353

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Ošupes pagastā

Andris Rieba

23

354

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Ļaudonas pagastā

Andris Rieba

24

355

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Ļaudonas pagastā

Andris Rieba

25

356

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Ļaudonas pagastā

Andris Rieba

26

357

Par finansējuma piešķiršanu kopētāja iegādei

Laima Liepiņa

27

358

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem 

‌Pielikums 1 

Biruta Vindele

28

359

Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera komandējumu uz Logoisku, Baltkrievijā

Andrejs Ceļapīters

29

360

Par atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Andrejs Ceļapīters

30

361

Par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursa "Multisektoriālie projekti" projektā   "Ilgtspējas dimensijas - vides izglītība un dabas vērtību saglabāšana nākamajā simtgadē"

 

Andrejs Ceļapīters

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums