MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2013. gada 16. aprīlī

    

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

196

Par finanšu līdzekļu iedalīšanu

Aigars Šķēls

2

197

Par vērtēšanas komisijas apstiprināšanu Madonas novada biznesa ideju konkursam ‘’Madona var labāk!’’

Romāns Hačatrjans

3

198

Par finansējuma piešķiršanu un pieteikumu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu Madonas novada pašvaldības projektam „Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve’’
Pielikums

Romāns Hačatrjans

4

199

Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadiem pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Ilona Gleizde

5

200

Par finansēju piešķiršanu Madonas novada pašvaldības iestāžu mūzikas instrumentu (klavieru) skaņošanai

Mārtiņš Bergs

6

201

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Madonas pilsētas 1.vidusskolas sporta nodarbībām”

Indra Kārkliņa

7

202

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Bērzaunes pamatskolas sporta nodarbībām”

Indra Kārkliņa

8

203

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Slēpošanas inventāra iegāde Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskolai”

Indra Kārkliņa

9

204

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Madonas novada Lazdonas pamatskolai”

Indra Kārkliņa

10

205

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 30.08.2012. lēmumā „Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij” (protokols Nr. 19., 36.p.)

Helmuts Pujats

11

206

Par finansējumu ERAF projektam „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/058

Nauris Volkovs

12

207

Par degvielas izdevumu apmaksu Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknim R.C.

Solvita Seržāne

13

208

Par mikroautobusa iegādi Vestienas pagasta pārvaldei

Artūrs Vīle-Bērziņš

14

209

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursam „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” iesniegtajam Mētrienas pagasta pārvaldes projektam „Es joprojām vēroju sevi, un joprojām vēlos pilnveidoties”

Solvita Seržāne

15

210

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Mārcienas pamatskolas sporta nodarbībām”

Solvita Seržāne

16

211

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Slēpošanas inventāra iegāde sporta stundām Kusas pamatskolā”

Solvita Seržāne

17

212

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Barkavas pamatskolai”

Solvita Seržāne

18

213

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Kalsnavas pamatskolā’’

Solvita Seržāne

19

214

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Ziemas sporta inventāra iegāde Dzelzavas pamatskolai”

Solvita Seržāne

20

215

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Vieglatlētikas inventāra iegāde Degumnieku pamatskolai”

Solvita Seržāne

21

216

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Slēpošanas inventāra iegāde Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai”

Solvita Seržāne

22

217

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Sarkaņu pamatskolai”

Solvita Seržāne

23

218

Par finansiālu atbalstu D. J. dalībai treniņnometnē Polijā

Ilze Dreimane

24

219

Par projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” (ELRII-233, FOSTER SME) līdzfinansējumu

Dace Āriņa


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums