Izvēlne

Aizvadītas pirmās tikšanās ar iedzīvotājiem

iesūtīts: 2023.03.02 16:24
Pagājušajā nedēļā Madonas novada pašvaldības pārstāvji klātienē tikās ar Barkavas un Ošupes pagastu iedzīvotājiem, lai iepazīstinātu iedzīvotājus būtiskākajām plānotajām un īstenošanas procesā esošajām aktivitātēm gan pagastos, gan novadā kopumā.

Ar Barkavas un Ošupes pagastu iedzīvotājiem tikās Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, kā arī domes priekšsēdētāja vietnieki Aigars Šķēls un Zigfrīds Gora, Barkavas un Ošupes pagastu pārvaldes vadītājs Aleksandrs Šrubs, kā arī pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu vadītāji un speciālisti.

Uz katru tikšanos Barkavā 21. februārī un Ošupes pagasta Degumnieku tautas namā 23. februārī ieradās aptuveni 20 vietējie iedzīvotāji. Abas tikšanās ilga aptuveni 2 stundas.

Agris Lungevičs atzina, ka šādas klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem, jo īpaši pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā novads kļuva lielāks, bija ļoti nepieciešamas, taču to rīkošanu iepriekš ierobežoja Covid-19 pandēmija. Domes priekšsēdētājs, tiekoties ar iedzīvotājiem, minēja, ka Madonas novadu pēc reformas lielā mērā raksturo skaitlis trīs - Madonas novads pēc platības ir 3. lielākais Latvijā (lielākais Vidzemes reģionā) un tajā atrodas 3 pilsētas – Madona, Cesvaine un Lubāna.

Novada kopējā platība ir 3070,21 km² (to teritoriāli veido 19 pagasti). Arī iedzīvotāju skaits novadā sasniedz gandrīz 30 000. Par reformas ieguvumiem un trūkumiem domes priekšsēdētājs saņēma arī iedzīvotāju jautājumus.

“Novads ir kļuvis lielāks gan teritoriāli, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Tā arī ir lielākā un redzamākā izmaiņa. Raksturojot pašu reformu, manuprāt, tās centrālā ideja ir laba un saprotama, taču reformai bija nepieciešams arī saturiskais piepildījums. Pēc pirmās reformas 2008./2009. gadā Madonas pilsēta apvienojās ar 14 pagastiem un, kaut arī reformas laiks sakrita ar globālo finanšu krīzi, strauji sekoja mērķētas investīcijas visā novada teritorijā – tā dēvētā “burkānu nauda” jeb vienreizēja dotācija katrai administratīvajai teritorijai, kas pievienojās novadam, Lauku atbalsta dienesta finansējums, struktūrfondu līdzekļi, ar kuru palīdzību sakārtojām ūdenssaimniecību, renovējām katlu mājas, siltinājām publiskās ēkas, atjaunojām ielas kā arī veicām citus būtiskus ieguldījumus pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā. Pēc jaunās 2021. gada reformas nekā tāda nav. Gluži pretēji. 2021. gadā vienā laikā ar reformu tika mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale,  līdz ar to pašvaldību budžetos nonāk 75%, bet valsts pamatbudžetā – 25% no šī nodokļa ieņēmumiem. Iepriekš dalījums bija 80/20%. Gadā tie ir aptuveni 2 miljoni eiro, bet trīs gados – 6 miljoni eiro, ko pašvaldība būtu varējusi ieguldīt attīstībā. Līdztekus fonā ir bijusi Covid-19 pandēmija, energoresursu krīze, karš Ukrainā, inflācija, kas ir veicinājusi atalgojuma palielinājumu. Katrs iedzīvotājs pēdējo gadu krīzes sekas ir izjutis savā maciņā, un pašvaldība šajā ziņā nav izņēmums. Arī pašvaldības budžetu ietekmē visi šie procesi un, atšķirībā no iedzīvotājiem, pabalstus un kompensācijas pašvaldībām valsts neparedz,” sarežģīto situāciju, kādā pēc ATR atrodas Madonas novada pašvaldība iedzīvotājiem, skaidroja Agris Lungevičs.    

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par spīti šīm grūtībām, pašvaldība ir saglabājusi visu sociālo pakalpojumu grozu, to vēl vairāk paplašinot. Bezmaksas ēdināšana visu novada skolu audzēkņiem, transporta izdevumu apmaksa nokļūšanai uz novada izglītības iestādēm, bezmaksas interešu izglītības pulciņi, mājokļa, veselības, izglītības pabalsti u.c. atbalsta pasākumi novada iedzīvotājiem noņem vismaz daļu no finansiālā sloga.

Neraugoties uz ierobežotajām pašvaldības budžeta iespējām, pašvaldība turpina plānot un investēt visa novada teritorijā. 2022. gada budžetā investīcijām 29 objektos tika atvēlēti aptuveni 8 miljoni eiro, savukārt, 2023. gadā plānots investēt ap 6 miljoniem eiro.

Pašvaldības projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Inese Solozemniece tikšanās apmeklētājus informēja, ka viena no nozīmīgākajām plānotajām investīcijām ir  projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada pašvaldības pagastu ciema teritorijās”. Projekta ietvaros plānota publisko teritoriju gaismas ķermeņu nomaiņa uz energoefektīvu apgaismojumu Madonas novada pagastu ciemu teritorijās, kā rezultātā tiks iegūts labāks ielu apgaismojums un ekonomēti līdzekļi uz energoresursu patēriņu. Nodaļas vadītāja, kā arī pārvaldes vadītājs iedzīvotājus informēja par katrā pagastā plānotajām aktivitātēm gan saistībā ar publiskās telpas labiekārtojumu, dzīvojamā fonda un publisko ēku uzturēšanu, ceļu un ielu sakārtošanu, kā arī aktivitātēm, kas gada griezumā plānotas.

Pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Ilze Vogina, savukārt, iedzīvotājiem sniedza informāciju par pieejamo atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu, bērnu un jauniešu, kā arī multifunkcionālo centru darbību un atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbībai Madonas novadā. Ilze Vogina plašāk pastāstīja arī par iedzīvotāju iespējām līdzdarboties pašvaldības darbā, gan ziņojot par problēmām, gan piedaloties aptaujās.

Viens no iesaistes veidiem ir līdzdalība Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādē. Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Ramona Vucāne aicināja iedzīvotājus šo iespēju izmantot un līdz 2023. gada 1. augustam iesniegt rakstiskus priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā tēmas aktualitāti Barkavas un Ošupes pagastos, to iedzīvotāji tika informēti arī par līdz šim pašvaldības paveikto saistībā ar Sosnovska latvāņa ierobežošanu.

Arī abu pagastu iedzīvotāji aktīvi iesaistījās pasākuma norisē, uzdodot jautājumus un paužot viedokli gan par aktuālajiem jautājumiem pašu pagastā, gan plašāk novadā. Barkavā iedzīvotāji lielākoties interesējās par Barkavas tautas nama rekonstrukciju, gājēju celiņu sakārtošanu un ciema centrā esošā dīķa tīrīšanu.

Abos pagastos iedzīvotāji izvaicāja domes vadību arī par skolu nākotni un nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, kā arī skolēnu pārvadājumiem. Aktuāla tēma abos pagastos bija dzīvojamā fonda sakārtošana. Degumniekos tika pausts viedoklis par Lubāna mitrāja tūrisma informācijas centra darbu, kā arī kultūras pasākumu klāstu un apmeklējumu.

Aicināma arī citu Madonas novada pagastu un apvienību pārvalžu iedzīvotājus apmeklēt tikšanos ar Madonas novada pašvaldības pārstāvjiem.


Tuvākās tikšanās tiks rīkotas:

14.03.2023. plkst.18:00 – Dzelzavas kultūras namā, Ozolu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads;

21.03.2023. plkst. 18:00 - Sarkaņu pagasta multifunkcionālajā centrā  “Logs”, J.Ramaņa iela 4, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads;

28.03.2023. plkst.18:00 – Cesvaines kultūras nams, Pils iela 8, Cesvaine, Madonas novads.


Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs

Madonas novada Centrālās administrācija

Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums