.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:29.04.2019
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas nov., LV-4801
Kontaktinformācija:Valdes loceklis Uldis Lielvalodis, e-pasts: uldis@madona.lv, tālr. 26362757 un siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns e-pasts: firmam@inbox.lv, tālr.26564598.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz 2019. gada 10.janvārī noslēgto līgumu līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/031 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Siltumtīklu izbūve Madonā” īstenošanu.
Iepirkuma procedūras nosaukums:„Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā”, identifikācijas numurs MS 2019/7 KF.
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:iepirkuma priekšmets ir centralizēto pārvades siltumtīklu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.
Informācija par Nolikuma pieejamību:visi iepirkuma procedūras dokumenti elektroniski būs pieejami šeit. Papīra formātā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem ir iespēja iepazīties arī uz vietas no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24a, Madonā, siltumenerģētikas inženiera kabinetā, iepriekš sazinoties pa telefonu +371 26564598.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:31.05.2019 13:50
Lēmuma pieņemšanas datums:01.07.2019.
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “LOKŠIRS”, reģ. Nr. 40003224604, Indriķa iela 7a, Rīga, LV-1004.
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:941801,46
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums