.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:15.05.2015
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471
Kontaktinformācija:Kontaktpersona SIA „Madonas Siltums”, siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns, tālr. 26564598, e-pasts: firmam@inbox.lv.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Iepirkums notika Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-15-0135, (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/027).
Iepirkuma procedūras nosaukums:“Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo, ka tiek izsludināta iepirkuma procedūra – “Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2015/1 KF. Iepirkuma priekšmets - esošo pamatlīdzekļu demontāža, siltumtrases atjaunošana 1,6 km garā posmā no Liezēres pagasta Ozolu katlu mājas (Ozolu ielā 11), līdz Jaunatnes ielai 2 un Nākotnes ielai 4, un 22 siltummezglu izbūve atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskā projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām.
Iepirkuma procedūras dokumenti pieejami Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā “Iepirkumi”.
Ar iepirkuma dokumentiem arī var iepazīties SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās (Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads) darba dienās laikā no plkst. 13.00 – 16.00 pie kontaktpersonas Ivara Grandāna, reģistrējoties nolikuma saņēmēju reģistrā.
Informācija par Nolikuma pieejamību:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:19.06.2015 15:42
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “HALLE B”, reģ. Nr. 40003296208
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:311 796,26
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums