Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Priedīte" īsteno trīs izglītības programmas:

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111),
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511),
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611).

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” galvenie darba virzieni 2023./2024. mācību gadā:

1.Izglītojamo patstāvības un pašvadītas mācīšanās ieradumu veidošana atbilstoši izglītojamo spējām, interesēm un vecumam;

2.Attīstīt izglītojamā valodu, radot labvēlīgus apstākļus daudzveidīgai un mērķtiecīgai izglītojamā darbībai, kas veicina runāt un stāstītprasmi;

3.Apkārtējās vides izmantošana jēgpilnam un mērķtiecīgam mācību procesam, praktiskām darbībām āra vides izzināšanā un saudzēšanā;

4. Veicināt iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku pozitīvu sadarbību un kvalitatīvu informācijas apmaiņu, akcentējot tās nozīmi izglītojamā harmoniskai attīstībai;

5. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci, paaugstinot atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanai.

Piedāvājam:

·         Bērniem drošu, attīstošu un estētisku vidi;

·         Daudzveidīgas, interesantas, bērnu individualitātei atbilstošas nodarbības;

·         Logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem;

·         Bērnu sagatavošanu mācībām nākamajam izglītības posmam;

·         Interešu pulciņus - sporta un tautu dejas, silto smilšu nodarbības;

·         Latvisko tradīciju, gadskārtu ieražu, dzimšanas dienu, un citu aktuālu svētku un notikumu svinēšanu;

·         Tematiskas ekskursijas un pārgājienus;

·         Dalību dažādos vides, sociālajos, radošajos konkursos un akcijās;

·         Veselīgu un sabalansētu ēdināšanu 3 reizes dienā;

Kontakti

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Priedīte”                         

Valmieras iela 17, Madonā, LV-4801

E-pasts madonaspriedite@madona.edu.lv

Vadītāja: Edīte Strautmane, tālr.: 20270666

Vadītājas vietniece izglītības jomā Olga Fabiane, tālr.29152519

Saimniecības daļas vadītāja Biruta Strode, tālr. 29753463


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums